Lyhyesti

opetus

Ympäristökasvatuksen monialaisuus ja arvomaailma haastavat aineenopettajan

Kouluissa opetettavassa monialaisessa ympäristökasvatuksessa on kehittämisen varaa, toteaa Helsingin yliopistosta väitellyt Essi Aarnio-­Linnanvuori väitös­kirjassaan. Ympäristöaiheet mielletään edelleen ensisijaisesti luonnontieteiksi ja myös oppimateriaalia on eniten tarjolla siitä näkökulmasta.

Ympäristökasvatuksen alalla kyse taas on monialaisesta ja koululaisten arvokasvatukseen liittyvästä oppiaineesta. Väitöskirjassa tarkasteltiin ympäristövastuuseen kasvattamista elämänkatsomustiedon, uskonnon, historian, maantieteen ja yhteiskuntaopin opetuksen yhteydessä. Aineenopettajat kokivat haasteelliseksi opetettavan aineen näkökulman löytämisen ympäristöaiheisiin, mutta monialaisesta opetuksesta innostuneet saivat myös onnistumisen kokemuksia.

Ympäristönäkökulmien tarkastelu koettiin myös arvolatautuneeksi aiheeksi, ja osa opettajista halusi pysytellä neutraalilla alueella opetuksessaan eikä halunnut ottaa arvokasvattajan roolia. Osa taas edisti avoimesti ympäristövastuullisen arvomaailman omaksumista. Opetussuunnitelma on edellyttänyt jo useita vuosia, että ympäristöaiheita käsitellään laajasti eri oppiaineissa.

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.