Pääkirjoitus

Kohti loimulaisempaa tulevaisuutta

Tämän lehden pääjutun teema, huoltovarmuus, käsittelee sitä, miten Suomessa on organisoitu annamelkasvarautuminen koko yhteiskuntaan tai sen tärkeään osaan vaikuttavaan poikkeustilanteeseen. Kyberturvaa tarvitsevat kaikki, niin yhteiskunnalliset ja talouden toimijat kuin yksittäiset kansalaisetkin. Kansantalouden kannalta merkittävien kemian- ja metsäteollisuuden toiminnan edellytys on tavarakuljetusten sujuminen. Näiden teollisuudenalojen näkökulmasta Suomi on saari – Itämeren laivaliikenteen katkeaminen syystä tai toisesta ajaisi ne ja niiden myötä koko yhteiskunnan aika nopeasti kriisiin.

Niiden lisäksi loimulaiset työskentelevät monilla muilla aloilla, mm. ympäristönsuojelussa, biotaloudessa, terveydenhuollossa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, jotka ovat Suomen ja koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta avainasemassa.

Asiantuntemuksen mukana tulee myös vastuu. Loimulaisten osaaminen on saatava vieläkin paremmin hyödynnettyä yhteisen tulevaisuuden turvaamiseksi. Siksi Loimun tavoitteena on nyt laatia tulevaisuuteen keskittyvä strategia, jossa etsitään uusia ratkaisuja.

Sillä Loimu ei ole saari, onneksi. Eikä Loimun tulevaisuutta voida rakentaa vain varautuen. Se on rakennettava vaikuttamalla aktiivisesti siihen, minkälaisiksi jäsenkunnan tärkeinä pitämät asiat tulevaisuudessa muotoutuvat. Se on rakennettava niin, että kaikkien jäsenten näkemykset ja tarpeet otetaan huomioon.

Tämä tulevaisuustyö on jo käynnistetty, ja haluamme siihen mukaan kaikki loimulaiset! Koko jäsenkunnalle lähetetty Loimun tulevaisuus -kysely toteutettiin maalis–huhtikuun vaihteessa, ja odotamme jännityksellä sen tuloksia. Mitkä asiat nousevat tärkeimmiksi? Mitkä ovat loimulaiset arvot? Kerromme tuloksista tämän lehden seuraavassa numerossa.

Avaamme myös tässä lehden numerossa Loimun tulevaisuus -palstan, jota seuraamalla saat tietoa kaikkein tärkeimmistä Loimun tulevaisuuden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä asioista. Halutessasi voit saada myös enemmän tietoa tilaamalla Loimun tulevaisuus -jäsenkirjeen sähköpostiisi* ja osallistua tulevaisuustyöhön seuraamalla Loimua somessa. Valitse näistä itsellesi sopivin kanava – tai kaikki – ja seuraa Loimun tulevaisuustyön viestintää ja osallistu!

www.loimu.fi/loimuntulevaisuus
www.facebook.com/loimuliitto
https://twitter.com/LoimuRy

#loimuntulevaisuus

*Tilauksen mahdollistava jäsenkirje lähetettiin kaikille 5.4. Jos et ole saanut sitä, ole yhteydessä .

Anna Melkas | viestintäpäällikkö

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.