jukkasippola

Loimun omat sopimukset kasassa

Loimun kaksi omaa työehtosopimusta on saatu kasaan ja kolmatta, täysin uutta sopimusta neuvotellaan OTSO Metsäpalveluihin. Talokohtaisia YTN:n sopimuksia on syntynyt Metsähallitukseen ja Labtiumiin, mutta Metsäteollisuus kieltäytyy neuvotteluista.

Akavalaiset neuvottelujärjestöt Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Julkisalojen koulutetut JUKO hyväksyvät pääosan työehtosopimuksista, vaikka itse neuvottelijat tulevat liitoista. Loimun yksityisen sektorin neuvottelupäällikkö Hanna Lehtimäki on neuvotellut YTN:n sopimukset yksityisellä laboratorioalalla ja Suomen Riistakeskuksessa. 

Allekirjoittanut Jukka Sippola toimii YTN:n neuvottelijana metsäteollisuudessa, Metsähallituksessa ja Labtiumissa.

Muutamalla akavalaisella liitolla on myös omissa nimissään työehtosopimuksia, joita ne neuvottelevat suoraan työnantajan kanssa ilman neuvottelujärjestöjä. Loimulla tällaisia omia sopimuksia on kaksi, Suomen metsäkeskuksen sekä Tapio-konsernin eli Tapio Oy:n ja Tapio Silva Oy:n kanssa, ja kolmatta neuvotellaan parhaillaan OTSO Metsäpalvelujen kanssa. Näistä sopimuksista vastaa Jukka Sippola.

Suomen metsäkeskuksen työehto-sopimuksessa allekirjoittajina ovat Loimun lisäksi STTK:laiset työntekijäjärjestöt METO – Metsäalan Asiantuntijat sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY. Tapion ja neuvoteltavana olevan OTSOn sopimuksissa mukana on METO Loimun ohella. Työnantajapuolta kaikissa sopimuksissa edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.

Yleistä tasoa pukkaa

Suomen metsäkeskuksen neuvottelutulos saavutettiin tammikuun viimeisenä päivänä työnantajaliitto Paltan kanssa. Pienen väännön jälkeen sopimuksen palkankorotuksissa mentiin yleisen linjan mukaan. Näin kävi lähes kaikissa sopimuksissa tällä niin kutsutulla liittokierroksella, jolla työnantajapuolen keskusjärjestö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK piti tiukasti kiinni siitä, ettei mikään alaylittäisi Teknologiateollisuuden sopimustasoa.

Metsäkeskuksessa palkkoja korotetaan huhtikuun alusta 1,0 %:n yleiskorotuksella ja 0,6 %:n yrityskohtaisella erällä. 1.4.2019 toteutettavat palkankorotukset ovat saman suuruisia. Sopimuskausi on 1.2.2018–31.1.2021. Sopimus voidaan kuitenkin irtisanoa päättymään jo 31.1.2020, mikäli vuoden 2020 korotuksista ei päästä yksimielisyyteen.

Sopimukseen liittyy työryhmän perustaminen, joka tarkastelee sopimuskauden aikana palkkausjärjestelmän kokonaisuutta ja henkilökohtaisten palkanosien määrittelyä.

Tapio-konsernin työehtosopimuksen nimi muuttui Metsäbiotalouden asiantuntijoiden työehtosopimukseksi. Neuvottelutulos syntyi 1.2., ja sopimuskausi on sama kuin metsäkeskuksessa. Molempina korotusajankohtina 1.4.2018 ja 1.4.2019 palkankorotukset jakaantuvat 1,1 %:n yleiskorotukseen ja 0,5 %:n yrityskohtaiseen erään.

Kolmatta Loimun sopimusta neuvotellaan OTSO Metsäpalvelut Oy:hyn, joka irtautui metsäkeskuksen sopimuksesta tammikuun lopussa. Tavoitteena on saada sopimus valmiiksi kevään aikana.

Metsähallituksessa muutettiin työajan-pidennysmallia

Metsähallituksen työntekijöistä valtaosa on loimulaisia. Metsähallituksen akavalaisia koskeva talokohtainen työehtosopimus syntyi 27.2. Sopimuskausi on 1.2.2018–31.1.2021, josta viimeinen vuosi on jälleen ns. optiovuosi, joka neuvotellaan erikseen.

1.4.2018 palkkoja korotetaan 1,2 %:n suuruisella yleiskorotuksella ja 0,4 %:n suuruisella yrityskohtaisella erällä. Työnantaja päättää yrityskohtaisen erän kohdentamisen.

1.4.2019 toteutettavan yleiskorotuksen ja yrityskohtaisen erän kustannusvaikutus on myös yhteensä 1,6 %. Yrityskohtaisen erän jakoperusteista neuvotellaan pääluottamusmiehen kanssa.

Kilpailukykysopimuksen mukainen 24 tunnin vuosityöajan pidennys muutettiin toteutettavaksi pidentämällä päivittäistä työaikaa 6 minuutilla. Lisäksi sopimukseen liittyy kaksi työryhmää, toinen valmistelemaan uutta palkkausjärjestelmää ja toinen kehittämään työaikapankkijärjestelmää Metsähallituksen akavalaisille.

Laboratorio- ja asiantuntijapalveluja tarjoavan Labtiumin talokohtainen työehtosopimus syntyi pitkällisten neuvottelujen jälkeen 15. maaliskuuta. Palkankorotustaso on yleisen linjan mukainen ja sopimuksen tekstimuutokset ovat vähäisiä.

Metsäteollisuuden ylemmille toimihenkilöille työehtosopimusta ei ole syntymässä tälläkään kierroksella Metsäteollisuus ry:n kieltäydyttyä kokonaan neuvottelematta asiasta. Kaikilla muilla alan työntekijäryhmillä on työehtosopimus. •

Teksti jukka sippola, neuvottelupäällikkö, Loimu

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.