janetvirtanen

Mistä asioista työsopimuksessa kannattaa sopia?

Työsopimuksella sovitaan työn tekemisen ehdoista. Se, mitä työsopimuksessa on sovittu, sitoo kumpaakin sopijapuolta, sekä työntekijää että työnantajaa. Työsopimusta on toki mahdollista jälkikäteen muuttaa, mutta tästä tulee erikseen sopia osapuolten välillä. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena, jotta on helpompi tarkistaa, mitä on sovittu.

TYÖTEHTÄVÄ

Työnantajan kanssa kannattaa sopia ainakin pääpiirteissään työnkuvasta. Mitä tarkemmin työtehtävistä on sovittu, sitä rajoitetumpi on työnantajan mahdollisuus määrätä uusia työtehtäviä.

TYÖNTEKOPAIKKA

Työntekopaikka on se paikkakunta, jossa työtä pääasiassa tehdään. Jos tästä ei ole sovittu, voi työnantaja osoittaa työtä tehtäväksi vaihtelevasti eri paikkakunnilla. 

TYÖSUHTEEN KESTO

Työsopimus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on pääsääntö ja määräaikaisen työsopimuksen solmiminen edellyttää perusteltua syytä. Tällainen perusteltu syy voi olla kesätyö, sijaisuus tai projekti. Tämä syy tulee mainita kestoltaan määräaikaisessa työsopimuksessa. Poikkeuksena tästä on pitkään työttömänä olleen henkilön palkkaaminen enintään vuoden määräajaksi, jolloin työsopimuksen saa solmia ilman perusteltua syytä. 

KOEAIKA

Kannattaa muistaa, että koeajasta voi sopia, mutta siitä ei ole pakko sopia. Jos koeajasta kuitenkin sovitaan, niin työsopimuksesta tulee ilmetä koeajan kesto. Koeajalla työsopimus on mahdollista molemmin puolin purkaa. Tällöin työsopimus päättyy välittömästi.

TYÖEHTOSOPIMUS

Työehtosopimuksessa on usein sovittu asioista työlainsäädäntöä paremman tasoisesti. Jos työsuhteessa noudatetaan jonkin alan työehtosopimusta, kannattaa kyseisen sopimuksen nimi kokonaisuudessaan kirjata työsopimukseen. Kun sovellettava sopimus on tarkasti määritelty, on asioiden tarkistaminen myös helpompaa. Kaikilla aloilla ei kuitenkaan ole työehtosopimusta. Tällöin on sitäkin tärkeämpää sopia työsopimuksessa asioista mahdollisimman kattavasti. 

PALKKA

Työsopimuksessa on tärkeä sopia rahapalkan ja luontoisetujen määrästä, palkanmaksukaudesta ja palkanmaksupäivästä. Luontoiseduilla tarkoitetaan esimerkiksi puhelinetua ja lounasetua. Myös palkan tarkistamisesta on hyvä sopia ennalta. Mikäli palkkaus perustuu osaksi provisioon, on provision määräytymisen perusteista hyvä sopia joko työsopimuksessa tai työsopimuksen liitteeksi otettavassa erillisessä asiakirjassa.

TYÖAIKA

Työsopimuksessa kannattaa määritellä ainakin säännöllinen työaika. Lisäksi on mahdollista sopia työpäivistä ja kellon-ajoista. Jos työsopimuksessa sovitaan, että työtä tehdään vain arkipäivinä klo 8–17 välisenä aikana, ei työnantaja voi yksipuolisesti määrätä, että työtä tehdään jatkossa myös viikonloppuisin ja iltaisin. Jos työsopimuksen olennaisia ehtoja muutetaan, tulee niistä sopia uudelleen.

VUOSILOMA

Usein työsopimuksissa on vain viitattu vuosilomalain säännöksiin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että lainsäädäntö takaa oikeuden vain vuosilomaan ja tältä ajalta maksettavaan palkkaan. Lomarahasta puolestaan tulee sopia erikseen työsopimuksessa, ellei siitä ole sovittu työehtosopimuksessa. 

MATKUSTAMINEN

Pääsääntö on, ettei matkaan käytettyä aikaa lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Tästä syystä on tärkeää sopia matka-ajan korvaamisesta, mikäli työ sisältää paljon matkustamista. 

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN

Jos muuta ei sovita, niin sovellettavaksi tulevat työsopimuslain yleiset irtisanomisajat. Lisäksi noudatettavassa työehtosopimuksessa voi olla asiaa koskevia määräyksiä noudatettavista irtisanomisajoista.

 

4 MUISTETTAVAA ASIAA:

  • Työsopimuksessa voi aina sopia paremmista ehdoista, kuin mitä työlainsäädäntö ja työehtosopimus edellyttävät.
  • Älä allekirjoita sopimusta, jos epäilet ehtojen lainmukaisuutta tai ne ovat muutoin epäselviä.
  • Tutustu työsopimuksessa viitattuihin asiakirjoihin. Myös nämä tulevat osaksi sopimusta.
  • Myös määräaikaisen työsopimuksen irtisanomisesta on mahdollista sopia.
 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.