Toni Sairanen

Opiskelijatoiminnan kunnian kentättonisairanen

Yhteisöt rakentavat yhteiskuntaa, ihmiset yhteisöjä. Aarre­saari-verkoston maisteri­uraseurannassa (2016) viisi vuotta työelämässä olleet kannustivat meitä hankkimaan niin itseluottamusta ja joustavuutta kuin viestintä- ja vuorovaikutustaitojakin. Tulevaa työuraa varten. Samalla kyselytutkimuksessa nousi esiin, kuinka yliopisto-opinnoissa ei välttämättä tule kehittäneeksi vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja tai projektiosaamista työelämän toivomissa määrin. 

Onneksi on opiskelijayhdistyksiä. Hyvällä porukalla oppii järjestämään niin sadan ihmisen sitsejä kuin approja, speksejä tai niitä parhaita bileitä. Samalla, ikään kuin vahingossa, verkostoja ja yhteistyötaitoja rakentaen.

Loimun opiskelija-aktiivit ylittävät niin aine- kuin tiedekuntarajatkin. He tapaavat vuosittain kerran kaikki yhdessä ja pienemmällä porukalla opiskelijatoimikuntana kolmesta neljään kertaan vuodessa. Käytännön opiskelijatyössä paikkakuntien apuna toimivat kampuspromoottorit unohtamatta liiton toimiston muita asiantuntijoita, mikä on saanut paljon kiitosta. Niin liiton kuin aktiivienkin osalta opiskelija-aktiiviemme palautekyselyissä nousee yhä uudelleen esiin se lämmin yhteisö ja porukka, mahdollisuus tavata ihmisiä eri aloilta ja tehdä asioita, joista on hyötyä nyt ja tulevaisuudessa.

Jokainen opiskelijayhdistyksemme sai viime vuonna ehdottaa, ketkä heistä olivat vuoden 2017 opiskelija-aktiivimme. Valokeilaan nousivat Turun yliopiston kemialta Moona Haapala, Kuopion biolääketieteeltä Tanja Turunen ja ympäristötieteeltä Kristiina Myller, Jyväskylän kemialta Janne Sarkkinen, Joensuun biologialta Niklas Leinonen ja Oulun tilastotieteeltä Iiro Nerg. Jokaista palkittua yhdisti halu auttaa ja kehittää aktiivisesti paikallistoimintaa. Jokainen heistä näytti esimerkillään, millaista opiskelijatoiminta voi parhaimmillaan olla, saaden kiitosta ystäviltä ja yhteistyökumppaneiltaan. Kiitokset vielä jokaiselle aktiivillemme arvokkaasta työstä opiskelijan valoisamman tulevaisuuden eteen!

Yhdessä me rakennamme sellaisen yhteisön, jossa jokaisella on se omankokoinen kakunpala edessään. Me olemme yhteisö, joka tähtää alojemme parempaan huomiseen. Me teemme tätä Loimun toimistolla, yhdistyksissä, kampuksilla, työpaikoilla ja kaikilla paikkakunnilla ympäri Suomea. Porukan takia tätä tehdään. Ala tai yhteisö, se ei olisi mitään ilman ihmisiä, sinua, minua, meitä kaikkia. Yksin me olemme aktiiveja ja asiantuntijoita, opiskelijoita ja tulevia ammattilaisia. Yhdessä me olemme Loimu. •

Toni Sairanen  | Opiskelija- ja järjestö­koordinaattori, Loimu

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.