suviliikkanen

Sopiva palkka? Palkkaneuvonta auttaa!

Loimun urapalveluiden palkkaneuvontaa käyttäneet ovat keskimäärin olleet hyvin tyytyväisiä palveluun, arvosana palkkaneuvontaa käyttäneiltä on ollut 4/5.

Palvelua on haluttu kehittää edelleen omatoimisten verkkopalveluiden puolella: maaliskuussa avattu uusittu Palkkanosturi on käytettävissä verkkosivuilla! 

Palkkaneuvonnan tavoitteena on auttaa jäseniämme pyytämään työtehtävien sisältöä vastaavaa palkkaa ja huolehtimaan siten palkkakehityksestä. Vaikka avoimista työpaikoista kilpaillaankin, ei ole syytä lähteä pudottamaan palkkatasoa, sillä se vaikeuttaa pitkällä tähtäimellä kaikkien tilannetta. Loimun tekemään edunvalvontatyöhön kuuluu jäsenten osaamisen arvostuksesta huolehtiminen ja hyvin näkyvä osa sitä on rahallinen arvostus.

Tutkitusta palkkatiedosta apua neuvotteluihin

Palkkapyyntöä tarvitaan yleisimmin silloin, kun haetaan uutta työtä. Toisaalta osa loimulaisista työskentelee hyvin pitkissä työsuhteissa, jolloin palkkauksen kehittymisestä tulee myös huolehtia. Oikeantasoisen palkkatoiveen hahmottaminen tai palkkakeskustelun käyminen voi tuntua hankalalta; silloin palkkapyynnön muodostamiseen annettu tilastollinen tuki voi auttaa merkittävästi eteenpäin. Ja vaikkei olisikaan palkkaneuvottelutilanteessa juuri nyt, voi Palkkanosturista löytyä hyödyllistä tietoa alalla keskimäärin maksetuista palkoista. 

Palkkatasoon vaikuttaa todella moni asia tehtävien vaativuuden ja osaamisen lisäksi; loimulaisten palkkoja määrittävät esimerkiksi sektori, koulutustaso, toimiala, muiden tehtävissä toimivien palkkataso, yleinen arvostus ja niin edelleen. Palkkanosturin tiedot on koottu Loimun työmarkkinatutkimuksesta 2017 ja niistä on muodostettu tilastollisilla menetelmillä havaintoihin perustuva palkkamalli. Mallia päivitetään vuosittain palkkakehityksen mukaiseksi. Muistathan siis vastata työmarkkinakyselyyn ensi syksynä!  

Palkkatietoa toimialan tehtävistä

Palkkatietoa kerätään toimialan ja työtehtävätyyppien pohjalta. Suurimpien loimulaisten työnantajien osalta kertyy myös palkkajakaumatietoa, joka on käytettävissä henkilökohtaisen neuvonnan puolella. Lisäksi neuvontapalveluilla on käytössä erilaisia tilastoja kaikkien akavalaisten palkoista. 

Palkkatietoa saatetaan toivoa myös nimikepohjalta tai pienemmistä työnantajista, mutta se on haasteellinen tehtävä. Loimulaiset työskentelevät 1 000 eri nimikkeellä ja eri työnantajia on yli 1 300, joista suurin osa on yksityisellä sektorilla. Toimialojen ja työtehtävätyyppien avulla tätä valtavaa kenttää saadaan jäsenneltyä tilastolliseen tarkasteluun ja hyödynnettyä palkka-arvioiksi. 

Uusittu Palkkanosturi palvelee verkossa 24/7

Loimulaisille palkkaneuvontaa tarjotaan sekä verkossa olevan Palkkanosturi-työkalun kautta että henkilökohtaisena palveluna. Voit milloin vain kirjautua verkkosivujen jäsenintraan ja tarkastaa palkkatiedot Palkkanosturista. Palkkanosturissa pystyt määrittelemään sekä sopivaa palkkatoivetta että katsomaan oman palkkasi tasoa suhteessa muihin loimulaisiin. Mikäli tarvitset henkilökohtaista neuvontaa, palvelemme arkipäivisin ja pyrimme vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman nopeasti, maksimissaan parin päivän viiveellä. Ota palkkapalvelut käyttöösi! •

palkkanosturi

Näin käytät Palkkanosturia

Loimun uusi Palkkanosturi näyttää sinulle, kuinka palkkatasosi suhteutuu muihin loimulaisiin. Sen avulla pystyt määrittelemään myös palkkatoiveesi. Palkkanosturi löytyy jäsenintrasta osoitteesta https://www.loimu.fi/palkkanosturi/, kirjaudu sisään jäsennumerollasi (=tunnus) ja henkilötunnuksen neljällä viimeisellä merkillä (=salasana). 

  1. Täytä ensin omat tietosi. Syötä tietoihin valmistumisvuotesi, korkein tutkintosi ja oma palkkasi, niin näet, kuinka se suhteutuu muiden Loimun jäsenien palkkoihin. Jos et saa palkkaa tällä hetkellä, niin voit testata tässä myös omaa palkkatoivettasi. Oma palkkasi ilmestyy kuvaajaan pisteenä työkokemusvuosien mukaan. Työkokemusvuodet määritellään valmistumisvuoden kautta. Kuvaajasta näet keskipalkkaa kuvaavan mediaanin, ylimmän ja alimman kvartiilin raja-arvot, sekä ylimmän palkkadesiilin rajan. 
  2. Toisessa vaiheessa syötetään työnantajaa koskevat tiedot. Oleellisia palkkaan vaikuttavia tekijöitä ovat työnantajasektori, työssäkäyntialue ja työnantajalla työskentelevien henkilöiden määrä. Toimialakohtainen vaihtelu palkoissa on suurta. Valitse loimulaisille tyypillisimpien 22 toimialan joukosta sopiva. Toimialan perässä olevan kysymysmerkin alta voit katsoa esimerkkejä siihen kuuluvista yrityksistä.
  3. Määrittele työtehtävän tyyppi. Työnkuva voi olla esimerkiksi analytiikkapalveluita, konsultointia, projektihallintoa, terveydenhuollon asiantuntijatehtäviä tai jotain muuta 24 vaihtoehdosta. Yritä miettiä, minkä luokituksen alle tehtävänkuva sopisi. Mikäli mikään vaihtoehdoista ei mitenkään sovi, valitse muut tehtävät. 
  4. Valitse lopuksi toimiasema. Se millä asematasolla työtä tehdään, kertoo tehtävän vastuiden laajuudesta. Onko kyseessä asiantuntijatyö vai johtotehtävät? Vaikka työhön kuuluisi asiantuntijarooli, määrittelee esimiesvastuu palkkaa selvästi. Valitse siis esimerkiksi tiiminvetäjänä alempi keskijohto, vaikka sinulla olisikin oma asiantuntijarooli tiimin sisällä.

Kaavio päivittyy jokaisen vaiheen jälkeen ja pystyt siten seuraamaan valintojen vaikutusta palkkaan. Neljännen vaiheen jälkeen lopputulokset tulevat näkyviin. Vertaa omaa palkkaasi esimerkiksi mediaaniin ja hyödynnä palkkasuositus F75--fraktiilista. Palkkasuosituksena käytetään mediaania korkeampaa lukua, jotta palkkaneuvotteluihin jää vähän neuvotteluvaraa ja toisaalta palkkasuosituksella olisi palkkausta kehittävä vaikutus. Toivotamme tuloksellisia palkkaneuvotteluja!

 

 

 

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.