Loimun tulevaisuus

jasenkuntaa

Johannes Huokuna, Kerttu Härkönen ja Merli Juustila.

 

Jäsenkunnan ääni kuuluviin

Loimun ensimmäisen strategian työstämiseksi käynnistettyyn Loimun tulevaisuus -projektiin on haluttu mukaan koko jäsenkunta. Työssä erittäin tärkeä rooli on niillä aktiiveilla, jotka edustavat projektin ytimessä omia taustajoukkojaan. Minkälaisia ajatuksia ja visioita näillä aktiiveilla on?

Kysyimme kolmelta Loimun valtuuston jäseneltä, mitä Loimun tulevaisuustyö heille merkitsee? Minkälaisia odotuksia siihen liittyy? Mitkä asiat ovat tärkeimpiä niin koko Loimun kuin heidän omien taustajoukkojensa tulevaisuuden kannalta?

Johannes Huokuna

Opiskelija Aalto-yliopistossa, Loimun opiskelijat -valtuustoryhmä

Loimun tulevaisuustyö on haastavaa, mutta samalla erittäin palkitseva ja opettava projekti, jossa on kunnia saada olla mukana. Strategian työstäminen on aloitettu täysin nollasta, mikä takaa sen, että se edustaa varmasti juuri Loimua ja sen jäseniä. Odotan innolla lopputulosta ja jo tässä vaiheessa uskallan luvata, että strategiasta tulee raikas, moderni ja jäseniä hyvin edustava. Tästä suuri kiitos kaikille teille aktiivisille, jotka vastasitte Loimun tulevaisuutta koskevaan kyselyyn!

Tärkein tavoite tulevaisuuden Loimulle on olla jäsentensä näköinen liitto. Se on omien alojensa ammattilaisten asiantuntijaverkosto, joka tukee jäsentensä elinikäistä oppimista ja tarjoaa ratkaisijoita kestävään muutokseen ja vastuulliseen tulevaisuuteen. Loimun ei kuitenkaan tule unohtaa ammattiliiton perustehtävää, eli edunvalvontaa ja erityisesti heikoimpien, monesti uransa alkuvaiheilla ja haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevien puolustamista. 

Valmistumisen jälkeen ensimmäisen työpaikan saanti on monesti työuran haasteellisin hetki. Opiskelijoiden kannalta tärkeintä on tietysti se, että Loimu pystyy parhain mahdollisin tavoin tukemaan opiskelijoita ponnistuksessa työuran alkuun. Opiskelijoille tärkeää on myös Loimun toimiminen vastuullisena kestävän tulevaisuuden rakentajana ja näiden haasteiden ratkaisijoiden yhteisönä. Loimulla on myös oma tärkeä osansa opiskelun alkuvaiheessa tapahtuvassa ammatti-identiteetin rakentamisessa ja tietenkin yliopistossa saadun substanssiosaamisen rinnalle kuuluvien tärkeiden työelämätaitojen tarjoajana. 

Huhtikuun loppupuolella järjestetyt Loimun puheenjohtajapäivät osoittivat sen innon, jolla Loimu-aktiivit ovat rakentamassa meille kaikille yhteistä ammattiliittoa. Toivonkin, että jokainen teistä tutustuisi Loimun nettisivuilla jäsenyhdistyksiin ja pyrkisi edes kerran käymään jossain näiden yhdistysten tapahtumassa. Loimun yli 40 jäsenyhdistyksen joukkoon mahtuu  vaikka mitä toimintaa ja paljon aktiivisia loimulaisia. Samalla se on mitä parhain keino vahvistaa omaa ammatti-identiteettiä, tavata vanhoja tuttuja tai vaikka tutustua uusiin loimulaisiin! Iloista kesää kaikille!

 

Kerttu Härkönen

Erikoissuunnittelija, Metsähallituksen luontopalvelut, Metsän Loimu -valtuustoryhmä

Tulevaisuustyön kautta Loimun jäsenet  rakentavat uutta liittoa. Tämä vaihe on välttämätön uuden liiton alkuvaiheessa ja sen perustan luomisessa. Loimuun yhdistyi kolme ammattiliittoa omine käytäntöineen, painopistealueineen jne. Tulevaisuustyö luo pohjan Loimun identiteetille ja suuntaa toimintaa jäsenten näkemysten mukaisesti tuleville vuosille.  

Työelämän nyt käynnissä olevasta muutoksesta ounastellaan jopa aivan mullistavaa:  olemme lukeneet robottien vievät loputkin työpaikat, keskijohto- ja asiantuntijatyön häviävän kun AI tekee päätökset algoritmien nojalla jne.  On tärkeää tunnistaa muutostrendejä ja mahdollisuuksien mukaan erottaa todelliset muutokset yleisestä tulevaisuushypetyksestä.  Miten korkeakoulutetut ihmiset Loimun edustamilla aloilla jatkossa sijoittuvat ja pärjäävät? Mitä taitoja meillä ja nyt opiskelevilla pitää olla, eli miten koulutuksen ja opiskeluratkaisujen pitää muokkautua uusiin tarpeisiin? Mihin yhteiskunnan – ja sanotaanpa suuresti myös maapallon – ongelmiin loimulaisten tieto ja osaaminen tarjoaa ratkaisuja?  Missä muodossa nämä ratkaisut voidaan tarjota, minkälaista työtä tulemme jatkossa tekemään? 

On oleellista, että osaamisemme on korkealla tasolla ja että sille on kysyntää. Loimun tulisi pyrkiä ennakoimaan asiantuntijatyön tulevaisuutta ja edunvalvonnan roolia siinä. Käytännön asioista isoimpia on työaikalain uudistus, joka liittyy laajempaan kokonaisuuteen: työajan joustoihin, etätyöhön, työn tulosten mittaamiseen, asiantuntijajohtamiseen, palkanmaksun perusteisiin jne.  Konkreettisia asioita ovat ainakin etätyön ohjeistus ja seuranta, samoin kuin työtilat ja -välineet, kuten myös matka-ajan huomiointi osana työaikaa. Matkustamista tulee toimialallamme paljon, eikä sitä lueta työajaksi.

Sekä nuorten, työmarkkinoille tulevien loimulaisten, että seniorien asema pitäisi pystyä huomioimaan. Inhimillisesti katsoen todella nopeasti nuoret innokkaat ihmiset ovatkin työpaikan vanhimpia! Tämä ”kronologinen asema” työpaikoilla vaatii johtamiselta paljon – nuoret tarvitsevat mahdollisuuksia, varmuutta työpaikasta, haasteita, näytön paikkoja;  vanhemmat voivat ammentaa osaamisestaan ja kokemuksestaan erilaisissa tehtävissä. Ennakoiva, aktiivinen, läsnäoleva johtaminen on avainasemassa.    

Omalla työpaikallani käynnistyy lähiaikoina palkkausjärjestelmän uusiminen.  Tämä on palkansaajien kannalta iso ja merkittävä projekti – ja mielenkiintoinen:  miten uudistus pystyy vastaamaan em. haasteisiin ja muutoksiin? Ammattiliiton näkyminen jäsenistön keskuudessa ja tiedonkulku ajankohtaisista asioista on oleellista myös tupokierrosten välillä. 

 

Merli Juustila

Tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa, valtuuston puheenjohtaja, Kipinä-valtuustoryhmä

Tulevaisuuden ennustaminen on aina vaikeaa, ellei mahdotonta. Sitä varten tehdään niin akateemista tutkimusta kuin yritetään tulkita taivaankappaleiden liikkeitä. Loimussa tulevaisuustyö tapahtuu meidän eli Loimun jäsenten kautta. Muistan kun nuorena opiskelijana kuuntelin toisen organisaation strategiaprosessia ja se kuulosti pitkälliseltä ja vaivalloiselta. En halua, että Loimun strategia jää jäsenille etäiseksi byrokratian osaksi, vaan siitä pitää tehdä myös jäsenille näkyvä osa. Strategia voi myös jäädä ympäripyöreäksi kompromissiksi ja tätä en halua Loimua varten. Loimu tarvitsee strategian, jonka jokainen jäsen voi allekirjoittaa, ja jossa ei ole mitään turhaa. Tällaisen strategian minä haluan. 

Uudistuminen ja rohkeus olla erilainen sekä tehdä uusia avauksia. Loimun jäsenet tulevat olemaan avainasemassa maailman tulevaisuuden kannalta ja Loimun tehtävänä on mahdollistaa jäsenilleen parhaat mahdolliset edellytykset myös tulevaisuuden ongelmien ratkaisemiseen. 

Loimun tulee ymmärtää muuttuvan työelämän sekä yhteiskunnan luomat paineet nuorille loimulaisille. Mitä kaikkea Loimu voi tehdä taatakseen paremmin voivat työntekijät, on tärkeää. Työpaikkahyvinvoinnin ottaminen huomioon onkin yksi tärkeimmistä osista tulevaisuustyötä.

Strategian luominen on vain lähtölaukaus ja tulevaisuustyötä tehdään jatkossakin yhdessä. Tämä työ ei tule koskaan loppumaan. 

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.