Loimun valtuuston kevätkokouksessa mietittiin Loimun tulevaisuutta

Kevään 2018 aikana Loimussa on pohdittu laajalla rintamalla Loimun tulevaisuutta. Loimun valtuustojohannahristov ja hallitus kokoontuivat strategiaseminaariin 18.5.2018 kuulemaan Loimun jäsenkyselyn tuloksia sekä työstämään strategiaa ja erityisesti Loimun arvoja. Jäsenkyselyn tulosten esittelyä koskeva osa seminaarista lähetettiin myös livelähetyksenä Loimun Facebook-sivun kautta, josta se on edelleen katsottavissa. Loimun strategian työstäminen jatkuu kesän aikana, ja se tulee valtuustolle hyväksyttäväksi valtuuston syyskokoukseen 24.11.2018.

Strategiaseminaarissa käynnistettiin myös Loimun kestävän kehityksen ohjelman valmistelu. Sen pohjustuksena kuultiin Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkö Mats Nymanin alustus Akavan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Loimun kestävän kehityksen ohjelma kerää Loimulle tärkeitä teemoja hallitusohjelmavaikuttamisen tueksi. 

Loimun valtuuston kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat eli hyväksyttiin Loimun toimintakertomus ja tilinpäätös. Lisäksi kokouksessa tutustuttiin erilaisiin hallituksen vaalitapoihin hallituksen asettaman työryhmän tekemän pohdinnan perusteella. •

 

Loimun yhdistysten puheenjohtajat tapasivat puheenjohtajapäivillä

Loimun jäsenyhdistysten puheenjohtajat kokoontuivat Loimun ensimmäisille puheenjohtajapäiville 20.–21.4.2018 Vantaalle. Puheenjohtajapäivillä oli monta ajankohtaista teemaa. Työskentely aloitettiin Loimun tulevaisuus -strategiaprojektiin liittyvällä fasilitoidulla ryhmätyöskentelyllä, jossa pureuduttiin Loimun toimintaympäristön pohdintaan jäsenyhdistysten kannalta. Jäsenyhdistykset ovat Loimulle merkittävä paikallinen verkosto ja siten puheenjohtajien näkemysten saaminen mukaan strategiaan oli ensiarvoisen tärkeää. 

Strategiatyöskentelyn jälkeen puheenjohtajapäivää jatkettiin miettimällä loimulaisen yhdistystoiminnan tulevaisuutta visioimalla yhdistystoimintaa vuonna 2028. Ryhmätyöskentelyn aikana todettiin, että vaikka Loimun jäsenyhdistykset ovat iältään, toiminnaltaan ja maantieteelliseltä sijainniltaan erilaisia, myös yhtymäkohtia löytyy runsaasti. Tarvetta puheenjohtajapäiville sekä yhteistyön kehittämiselle löytyy myös jatkossa.

Puheenjohtajapäivien kolmas ajankohtainen aihe oli EU:n tietosuoja-asetuksen muutoksen vaikutukset yhdistystoimintaan. EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Teemasta puheenjohtajia koulutti TJS-Opintokeskuksen Leo Junno ja päivästä tehdyt muistilistat tarpeellisista toimenpiteistä löytyvät Loimun verkkosivujen yhdistyksille suunnatusta Jäsenyhdistykset-osiosta. 

Puheenjohtajapäiville osallistui puheenjohtajia 26 Loimun jäsenyhdistyksestä. Loimussa on yhteensä 41 jäsenyhdistystä. Yhdistyksiin liitytään olemalla suoraan yhteydessä yhdistykseen. 

Listan yhdistyksistä löydät verkkosivuiltamme:
https://www.loimu.fi/jasenyhdistykset/jasenyhdistykset

 

Teksti: johanna hristov,  järjestöpäällikkö, Loimu
kuva: veikko somerpuro

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.