Lyhyesti

jariniemela_mariwalls

Nimityksiä

Professori, FT Jari Niemelä on Helsingin yliopiston uusi rehtori. Niemelän viisivuotinen toimikausi alkaa 1.8.2018. Niemelä toimii tällä hetkellä Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin (Helsinki Institute of Sustainability Science HELSUS) johtajana. Hän on kaupunkiekologian professori ja toiminut Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaanina vuosina 2004–2017.

FT Mari Walls on valittu Tampereen uuden yliopiston rehtoriksi. Tampereen korkeakouluyhteisö on Suomen merkittävin korkeakoulujen uudistushanke. Korkeakoulussa yhdistyvät humanistiset, yhteiskunta- ja tekniset tieteet. Tavoitteena on rakentaa täysin uudenmuotoinen, kansainvälisesti kilpailukykyinen korkeakouluyhteisö. Wallsin mielestä tutkimusta ei pitäisi erotella perus- ja soveltavaksi tutkimukseksi tai yliopistoja jakaa koulutus- ja tutkimusyliopistoihin, vaan kaikkea pitää tehdä laadukkaasti, niin huipputiedettä, tuotekehitystä kuin myös opetusta. Siksi onkin tärkeää tarjota yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille uudenlaisia sujuvia opintopolkuja ja edistää tutkimuksen kärkialojen yhteistyötä ja luoda monipuolinen verkosto opetuksen, tutkimuksen, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja varainhankinnan tueksi. Walls on väitellyt ekologisista vuorovaikutussuhteista ja on tällä hetkellä Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja.

kuvat: Veikko Somerpuro
Lähteet: Tampereen yliopisto

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.