janetvirtanen

Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, jos työtä tehdään työsuhteessa ja muut palkkaukseen sekä tuntimäärään liittyvät ehdot toteutuvat, kertoo Loimun neuvontalakimies Janet Virtanen.

 

Osuuskunnassa matala kynnys yrittämiseen

Osuuskunnasta tulee usein ensimmäisenä mieleen ruokakauppa tai pankki. Se on myös moneen muunlaiseen liiketoimintaan soveltuva yritysmuoto, vaikka onkin Suomessa yleisistä yritysmuodoista harvinaisin.

Toimintatavaltaan osuuskunta on joustava. Haasteita luovat demokraattinen päätöksentekotapa sekä erilaisten ihmisten toimiminen ryhmässä. Yhteisymmärrykseen on päästävä esimerkiksi siitä, kuinka suuren osuuden osuuskunta perii työsuorituksista toimintaansa varten. 

Vaikka osuuskunnan voi perustaa yksikin henkilö, se sopii parhaiten tilanteisiin, joissa voimien yhdistämisellä päästään parempaan lopputulokseen kuin yksin toimiessa. Myös monitoimialainen osuuskunta voi olla kannattava, kun pelisäännöt ovat selvät.

Osuuskunnassa palveluiden tuottaminen on pääasia. Osakeyhtiössä taas pyritään maksimoimaan pääoman tuotto ja jakamaan se osakkeiden omistuksen mukaan.

Kun kyseessä on työn tekeminen, niin silloin osuuskuntatoiminta voidaan jakaa kahteen kategoriaan: työ- ja laskutuspalveluosuuskuntiin. 

Työosuuskunta 

Työosuuskunnassa työtä tehdään osuuskunnan lukuun, jolloin yritys toimii työnantajana. 

– Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, jos työtä tehdään työsuhteessa ja muut palkkaukseen sekä tuntimäärään liittyvät ehdot toteutuvat, Loimun neuvontalakimies Janet Virtanen kertoo. Tällöin henkilöä ei katsota yrittäjäksi, ja hän on oikeutettu työttömyyskorvaukseen, jos työtehtäviä ei ole.

Työttömyysetuuksien säilyttäminen ei kuitenkaan saisi olla ainoa motiivi, sillä osuuskunnan toiminnan tavoitteena pitäisi olla kannattavan liiketoiminnan synnyttäminen.

Usein ohjeistetaan, että osuuskunnan jäsentä ei katsota yrittäjäksi, jos osuuskunnassa on vähintään 7 jäsentä. Mutta poikkeuksiakin on. Jos osuuskunnan jäsen itse markkinoi ja tekee sopimukset työn tilaajan kanssa osuuskunnan hoitaessa ainoastaan palkanmaksun ja laskutuksen, ei työnantajan ja työntekijän välillä ole työsopimuslain mukaista työsuhdetta. 

– Etukäteen kannattaa selvittää, oletko työntekijä vai yrittäjä. Lisäksi on hyvä muistaa, että yrittäjänä oleminen ei ole automaattisesti este työttömyysetuuden saamiselle, jos yritystoiminta ei ole päätoimista, Virtanen huomauttaa. 

Osuuskunnalla on oltava 1–5 jäsentä käsittävä hallitus. Lisäksi on laadittava säännöt kuten yhdistyksissä. Toimitusjohtajaa ei ole välttämätöntä olla. 

Palveluita tuottavat henkilöt ovat osuuskunnan jäseniä. Jäsenyyttä haetaan hallitukselta. Mukaan liitytään maksamalla osuuskuntamaksu. Yrityksen minimipääomaa ei ole ennalta määritelty, toisin kuin osakeyhtiössä. 

Jäsenyyttä ei voi myydä tai luovuttaa ellei säännöissä ole määritelty toisin. Kun jäsen eroaa osuuskunnasta, osuuskuntamaksu maksetaan kokonaan tai osittain vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä edellyttäen, että osuuskunnalla on jakokelpoista ylijäämää.

Osuuskunnan jäsen on vastuussa yritystoiminnasta sijoittamansa osuuskuntamaksun määrällä. Yrityksen nimessä on oltava sana “osuuskunta”, yhdysosa “osuus” tai lyhenne “osk”.

Laskutuspalveluosuuskunta

Osuuskuntamuotoisissa laskutuspalveluissa käytössä voi olla nettialusta, jota hyödynnetään laskutuksessa sekä työstä että sen hinnasta ilmoittamisessa. Työtä ei tehdä osuuskunnan määräämänä, vaan se tehdään työn suorittajan lukuun. 

– Työntekijä ei ole työsuhteessa, jolloin työ ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa. Tällöin hänet katsotaan yrittäjäksi. Tämä kannattaa huomioida, jos joskus on tarve hakea työttömyysetuutta, Virtanen sanoo. 

– Viime aikoina laskutuspalveluosuuskuntien kautta tapahtuvaa toimintaa on alettu kutsua kevytyrittäjyydeksi. Palveluja tarjoavat muun muassa Ukko.fi ja Eezy.fi. Viimeksi mukaan liittyi Osuuspankki OP-Kevyt­yrittäjä-palvelullaan. •

Monialayrittäjällä on monta tukijalkaa

Satu Räsäsellä on nyt takana kuutisen vuotta monialayrittäjänä. Hänen päivänsä täyttyvät niin viestinnän, koulutuksen kuin ammatillisen näyttötutkintokoulutuksen arvioijan työtehtävistä. 

– On hyvä, kun on monta tukijalkaa, Räsänen kiteyttää.

Räsäsen tausta löytyy luonnonmaantieteestä. Tutkijan ura ei kuitenkaan tuntunut ihan omalta. Niinpä hän lähti opiskelemaan tiedeviestintää postdoc-tutkijavaiheessa. Opintojen päätteeksi Räsänen perusti toiminimen ja opiskeli vielä kolme tutkintoa lisää: opettajan pedagogisen pätevyyden sekä näyttötutkintomestarin ja maaseudun kehittäjän ammattitutkinnot.

– Yritysmuoto vaihtui kolmisen vuotta sitten toiminimestä osuuskunnaksi, kun hän liittyi Luonto-osuuskunta Aapaan. Se on vuonna 2004 perustettu luonnontutkimuksen, matkailun ja graafisen alan palveluja tarjoava yritys. Räsänen on toiminut sen hallituksen puheenjohtajana kaksi vuotta.    

– Olen laiska kirjanpito- ja laskutusasioissa. Kun osuuskunta hoitaa nämä asiat, niin ei tarvitse huolehtia niistä, Räsänen kertoo yhdeksi syyksi yritysmuodon vaihtoon. Lisäksi mukana tuli yhteisöllisyys, joka puuttuu niin laskutuspalveluosuuskunnista kuin toiminimellä toimittaessa. 

– Vaikka Aapa on monen eri alan osaajan osuuskunta, niin myös yhteisiä projekteja tehdään. Nyt Räsäsellä on tekeillä muutaman osuuskunnan jäsenen kanssa suoluontomatkailuun liittyvä opaskirja. 

– Suosittelen osuuskuntatoimintaa. Sen avulla pääsee testaamaan oman osaamisen kaupallistamista, Räsänen huomauttaa. Etuna on ollut myös se, että on ollut mahdollisuus soviteltuun työttömyysetuuteen, jos työtehtäviä ei aina ole ollut riittävästi.

 

Vuoden 2018 alussa kaupparekisterissä

(suluissa vuonna 2017 rekisteröidyt)

  • n. 4 000 osuuskuntaa (169)
  • n. 270 000 osakeyhtiötä
  • (n. 13 800)
  • n. 204 000 yksityistä elinkeinonharjoittajaa (n. 17 800)

Lisätietoja osuuskunta-toiminnasta: 

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri.html 

http://perustajanopas.pellervo.fi/

https://www.suomi.fi/yritykselle

Lähde: PRH

 

 

teksti: Maaret Jokela • Kuva: Veikko Somerpuro

Kirjoittaja toimii Oulun yliopistossa innovaatioasiamiehenä hoitaen bioalan tutkimuslähtöisten keksintöjen kaupallistamista.

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.