Loimun tulevaisuus

Sietämisen kulttuuri on jäämässä historiaan

Nuori korkeakoulutettu arvostaa kiinnostavaa työtä ja työn pysyvyyttä – eikä voi sietää huonoa johtamista.helenaherttuainen

Akava Works on selvittänyt nuorten korkeakoulutettujen toiveita omasta työurasta sekä heidän näkemyksiään suomalaisen työelämän kehityksestä. Kysely toteutettiin 18–35-vuotiaille korkeakouluopiskelijoille ja korkeakoulusta valmistuneille. Vertailutietoa käytettiin 36–65-vuotiaiden vastaajien joukosta.

Vastaajilta kysyttiin, kuinka tärkeänä he pitävät, että ovat saavuttaneet elämässään tiettyjä asioita 35 ikävuoteen mennessä. Kaikista tärkeimmäksi vastaajat nostivat mahdollisuuden tehdä itseään kiinnostavaa työtä. 95 prosenttia vastaajista piti asiaa erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Seuraavaksi tärkein asia oli läheiset ystävät, hyvä fyysinen kunto ja se, että on voinut olla avuksi toisille ihmisille.

Vähiten tärkeinä saavutuksina nuoret aikuiset pitivät julkisuutta, työskentelyä omassa yrityksessä, johtavaa asemaa ja arvostettua yhteiskunnallista asemaa. Jos jollain tai jossain on ollut käsitys nuorista aikuisista julkisuushakuisina start up -henkilöinä, jotka haluavat etenkin valtaa ja menestystä, niin tämä kysely ei anna oletukseen minkäänlaista vahvistusta.

Päinvastoin, kyselyn perusteella nuoret aikuiset arvostavat samoja asioita kuin edelliset sukupolvet: vakaata työsuhdetta ja vakaata toimentuloa. Työltä vaaditaan kuitenkin muutakin vastinetta kuin palkkaa. Työssä arvostetaan joustavuutta, hyvää työilmapiiriä, kannustavaa työyhteisöä, oman osaamisen kehittämismahdollisuuksia ja mahdollisuutta toteuttaa omia ideoitaan työssään.

Olisiko niin, että koska vakaata työsuhdetta tai vakaata toimentuloa ei ole ollut enää tarjolla, vaatimukset ovat siirtyneet muihin asioihin? Nuoret aikuiset eivät ole valmiita sietämään huonoa johtamista, ikävää työilmapiiriä, joustamattomuutta tai kehitysideoiden jatkuvaa vähättelyä. Jos työntekijät ovat valmiita joustamaan ja uudistumaan, sitä vaaditaan myös työnantajilta. Sietämisen kulttuuri on jäämässä taakse.

Nuoria aikuisia ja edellisiä sukupolvia erottaa myös suhde omistamiseen. Nuoret korkeakoulutetut arvostavat omistamisen sijaan vapaa-aikaa, matkustamista, palveluita ja elämyksiä. Elämänvalinnat tukevat omia arvoja ja kestävän kehityksen periaatteita.

Työnsaannin taustalla katsotaan olevan merkittävimpinä tekijöinä työkokemus ja asenne. Tämän lisäksi koulutus, sinnikkyys ja ammattitaito vaikuttavat heidän mielestään työnsaantiin. Myös verkostoja pidettiin erittäin tärkeinä taustatekijöinä. 

Nuorten korkeakoulutettujen työelämässä jatkuva oman osaamisen päivittäminen korostuu, itsensä johtamisen taidot auttavat uralla ja jaksamisessa, hyvät verkostot kannattelevat ja vievät työuralla eteenpäin sekä vakaata työuraa ja toimeentuloa arvostetaan. Ammattiliiton tarjoamille palveluille ja työlle on siis selvästi tilausta ja tarvetta tässä ajassa. • 

Helena Herttuainen, puheenjohtaja

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.