- milloin pitää ottaa YEL-vakuutus?

yrittaja

Yrittäjä vai palkansaaja

– milloin pitää ottaa YEL-vakuutus?

Yrittäjän eläkevakuutus, YEL, on yrittäjän tärkein vakuutus. Siihen perustuu yrittäjän koko sairaus- ja sosiaaliturva sekä eläkkeen määrä.

Yrittäjän eläkevakuutus on arkipäivän riskien hallintaa. Siksi jokaisen yrittäjän pitää ymmärtää YEL-vakuutuksen sisältö ja sen merkitys.

Myös sivutoimiselle

Akateeminen yrittäjyys alkaa usein sivutoimisena, mikä on hyvä ja riskitön tapa aloittaa yrittäjätaival.

Kun sivutoiminen yrittäjä on palkkatyösuhteessa, hoituu eläke- ja sosiaaliturva riittävässä määrin palkkatyön kautta. YEL-vakuutusta ei vaadita, jos vuotuinen yritystulo jää alle YEL-vakuutuksen minimirajan, 7 650 euron.

Kun yritystoiminta kasvaa ja yrittäjyydestä saatavat tulot ylittävät 7 650 euroa vuodessa, on YEL-vakuutus otettava. Eläketurvakeskus valvoo yrittäjien tuloja verotietojen perusteella ja pakottaa ottamaan YEL-vakuutuksen, jos yrittäjä ei ole hoitanut sitä itse kuntoon. Vakuutus kannattaa ottaa hyvissä ajoin, jolloin YEL-vakuutuksen mukanaan tuoma sosiaaliturva astuu voimaan saman tien. 

Laskutuspalveluyritysten kautta toimiva kevytyrittäjäkin tarvitsee oman YEL-vakuutuksensa, jos YEL-työtulon alaraja ylittyy. Laskutuspalveluyritykset, kuten Eezy ja Ukko, pakotettiin vuosi sitten muuttamaan eläkemaksujen hoitotapaansa. Kevytyrittäjän onkin helpompi hoitaa YEL-vakuutuksensa kuntoon itse ilman laskutusyrityksen välikättä.

Päätoimiselle heti

Kun ryhtyy päätoimiseksi yrittäjäksi, kannattaa YEL-vakuutus ottaa heti. Voimassa oleva YEL-vakuutus takaa, että sairauspäiväraha ja muut Kelan maksamat etuudet, kuten äitiys- ja vanhempainraha ovat yrittäjän haluamalla tasolla. Samalla istumalla kannattaa hoitaa kuntoon luonnollisesti myös työtapaturmavakuutus.

YEL-vakuutuksen kautta kertyvä vanhuuseläke on tärkeä, mutta ei tärkein osa YEL-vakuutusta. Tärkeämpää on tiedostaa, että YEL-vakuutus on osa arkipäivän turvaa.

Jos yrittäjä sairastuu vakavasti tai menettää muuten työkykynsä, perustuvat tapaturma- ja sairauspäivärahat vain ja ainoastaan YEL-vakuutuksen olemassaoloon ja sen tasoon.

Kuluvan vuoden alusta alkaen yrittäjällä on ollut enää yhden päivän karenssiaika ennen sairauspäivärahan saamista. YEL-vakuutettu yrittäjä saa siten sairauspäivärahaa jo toisesta sairastamispäivästään alkaen.

YEL-sairauspäiväraha maksetaan myös sivutoimiselle yrittäjälle, jos hänellä on YEL-vakuutus. Sivutoiminen yrittäjä saa siten sairastaessaan täyden palkan palkkasuhteestaan ja lisäksi YEL-sairauspäivärahan. •

Muutoksia ehkä tulossa

YEL-vakuutus on tällä hetkellä hieman kankea järjestelmä eikä vastaa täysin työelämässä tapahtuneeseen työ- ja yrittäjyysjaksojen sirpaloitumiseen. Eläketurvakeskuksen perustama työryhmä pohtiikin parhaillaan YEL-vakuutuksen muutostarpeita.

Akavan asiantuntija Anu Tuovinen on mukana YEL-työryhmässä. Hänen mielestään järjestelmä ei kaipaa suurta remonttia, mutta joustavuutta pitäisi lisätä.

– Olisi mietittävä joustavampaa mahdollisuutta yrittäjän omaan ilmoitukseen perustuvaan työtulon muuttamiseen. Tämä vähentäisi byrokratiaa. Neljän kuukauden yhtämittaisen yrittäjyysjakson vaatimuksen poistaminen on myös harkinnan arvoinen asia, sillä yrittäjyysjaksot voivat olla lyhyempiäkin, Tuovinen perustelee.

Tällä hetkellä sekavuutta aiheuttaa yrittäjän työttömyysturva, sillä YEL-vakuutuksen pienimmät työtulot eivät oikeuta työttömyyspäivärahaan. Työttömyyspäivärahan saamiseksi YEL-työtulon pitää olla vähintään 12 576 euroa vuodessa ja yrittäjän tulee luonnollisesti kuulua myös yrittäjien työttömyyskassaan.

– Akava on valmis pohtimaan YEL-työtulon alarajan nostamista nykyisestä noin 7 600 eurosta esimerkiksi työttömyysturvan alarajalle, reiluun 12 500 euroon. YEL-vakuutuksen pakollisuudesta emme ole valmiita luopumaan, Tuovinen tiivistää.

 

Apurahansaajille MYEL-eläkevakuutus

Apurahansaajatkin luetaan eläkelainsäädännössä yrittäjiksi ja heidänkin pitää ottaa eläkevakuutus. Apurahan saajien eläkevakuutus on kuitenkin MYEL-eläkevakuutus, jota hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. 

MYEL-vakuutus on pakollinen, jos apurahan kesto on vähintään neljä kuukautta ja apurahan määrä tällä ajalla vähintään 320 euroa kuukaudessa.

MYEL-vakuutus tuo apurahansaajalle samantasoisen sosiaaliturvan ja eläkkeen kuin YEL-vakuutus yrittäjälle. Apurahansaajan MYEL-vakuutusmaksu on kuitenkin lähes puolet pienempi kuin yrittäjän YEL-vakuutusmaksu.

 

YEL – yrittäjän tärkein vakuutus

  • pakollinen vakuutus, kun yritystoiminta kestää yli 4 kk ja vuotuinen työtulo yrittäjyydestä on yli 7 650 euroa 
  • otettava 6 kk:n kuluessa yritystoiminnan alkamisesta
  • koskee myös kevytyrittäjiä ja sivutoimista yrittäjiä
  • vuotuisen työtulo voi määrittää haluamalleen tasolle 7 656–173 875 euron välillä
  • yrittäjän työttömyysturvaan vaadittava YEL-työtulo on 12 576 euroa vuodessa
  • työtulon suuruus määrittää yrittäjän sairaus- ja sosiaaliturvan tason ja kertyvän eläkkeen määrän
  • työtulon määrään perustuvat mm. sairauspäivärahan, äitiys- ja vanhempainrahan, liikennevakuutuskorvausten, kuntoutusrahan ja työkyvyttömyyseläkkeen määrät 
  • vuotuinen vakuutusmaksu on 24,1–25,6 prosenttia työtulosta
  • YEL-vakuutus otetaan työeläkeyhtiöstä
  • lisätietoja: www.tyoelake.fi/yrittajan-elaketurva.
 

Teksti: Markku Pulkkinen • Kuva: Eric Bailey/stock photos

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.