Loimun tulevaisuus

arvot

 

Loimulaiset arvot tulevaisuustyön pohjana

Loimun tulevaisuus -prosessi on edennyt aikataulussa ja esitys toiminnan strategiaksi käsitellään valtuuston syyskokouksessa 24.11. Tulevaisuustyön pohjaksi tehtiin keväällä jäsenkysely, jolla kartoitettiin jäsenkunnan näkemyksiä, toiveita ja arvoja.

Arvoja koskeva kysymys toteutettiin siten, että kukin vastaaja saattoi nimetä kolme tärkeintä arvoa, joita Loimun pitäisi toiminnassaan noudattaa. Kaikista kyselyyn vastanneista 1 590 jäsenestä ensimmäisen arvon nimesi yhteensä 1 212 vastaajaa, toisen arvon ensimmäisen lisäksi nimesi 972 ja kolmannen 683 jäsentä. Alla olevassa taulukossa samat tai hyvin lähellä toisiaan olevat arvot on ryhmitelty ryppäisiin.

Loimun valtuusto, hallitus ja toimiston henkilökunta ovat osallistuneet strategian työstämiseen erillisen strategiatyöryhmän valmistelun pohjalta. Työtä ollaan tehty hyvässä ja rakentavassa hengessä – hyvä siitä tulee! • 

Anna Melkas, viestintäpäällikkö, tutkimusvastaava

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.