Kolumni

Loimulaisten ääni kuuluviin

Kun Loimu aloitti toimintansa, oli liiton perustajilla selkeä ajatus siitä, että luonnon-, ympäristö- ja mikkosalometsätieteilijät yhdessä pystyvät olemaan enemmän kuin kukin ryhmä yksinään. Tämä on näkynyt myös loppusuoralla olevassa strategiatyössä, jossa yksi voimakkaasti esille nousseista teemoista on ollut Loimun vaikuttavuuden ja näkyvyyden rakentaminen ja kasvattaminen tulevien vuosien aikana. 

Uuden järjestön vaikuttavuuden rakentaminen on pitkäjänteistä työtä. Taikatemppuja ei ole käytettävissä. Tuloksekkaan tekemisen pitää olla suunniteltua ja siihen pitää panostaa riittävästi resursseja. Viestien pitää olla selkeitä ja ymmärrettäviä. Kotiläksyt pitää tehdä hyvin. Loimun luottamusjohdon tekemänä strategisena valintana tämän rakennustyön käynnistäminen on ollut meille Loimun toimistolla hyvin mieluisa ja mielenkiintoinen tehtävä. 

Vuoropuhelu poliittisten päättäjien ja eri aloja ja ryhmiä edustavien järjestöjen kesken on tänä syksynä erittäin vilkasta, ovathan eduskuntavaalit aivan kulman takana. Olemme lähteneet tähän vuoropuheluun sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Keskusteluissa meidän tärkein tehtävämme on tuoda päättäjille perustellusti esiin Loimun jäsenten työn tärkeys sekä loimulaisten alojen merkitys Suomen menestykselle ja hyvinvoinnille. Viestimme perimmäinen ydin on, että kun suomalainen yhteiskunta eri sektoreilla panostaa loimulaisten tekemään työhön ja loimulaisten osaamiseen, maksavat panostukset itsensä takaisin lisääntyneenä menestyksenä ja hyvinvointina kaikille.  

Pelkkä valistunut keskustelu näistä aiheista ei riitä. Meidän pitää myös pystyä tekemään päättäjille loimulaisten kannalta tärkeistä teemoista konkreettisia, perusteltuja esityksiä. Esitysten pitää olla sellaisia, joita päättäjät puoluekentän eri puolilla voivat kokea kannattavansa ja ajavansa eteenpäin. 

Viime kädessä meidän tavoitteenamme on, että Loimun jäsenillä on parhaat mahdolliset edellytykset käyttää asiantuntemustaan ja tehdä arvokasta työtä eri aloilla. Tällöin koko suomalainen yhteiskunta hyötyy loimulaisten korkealaatuisesta osaamisesta parhaalla mahdollisella tavalla. •

Mikko Salo,  Loimun toiminnanjohtaja

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.