jukkasippola

Loimulle kolmas oma työehtosopimus

Pitkään kestäneissä OTSO Metsäpalvelut Oy:n toimihenkilöitä koskeneissa työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos 6. heinäkuuta. Loimun uusi sopimus on yhteinen METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n kanssa, ja työnantajapuolta neuvotteluissa edusti Palvelualan työnantajat PALTA ry.

Kyseessä on kolmas Loimun oma sopimus. Muut kaksi ovat Suomen metsäkeskuksen sekä Tapio-konsernin kanssa tehdyt sopimukset. Aiemmin OTSO kuului Suomen metsäkeskuksen työehtosopimukseen.

OTSOn sopimus liitettiin teknisesti osaksi Metsäbiotalouden asiantuntijoiden työehtosopimusta, jota noudatetaan myös Tapio-konsernin (Tapio Oy ja Tapio Silva Oy) palveluksessa olevien toimihenkilöiden työsuhteisiin. Tapiolla ja OTSOlla on myös keskenään eriäviä sopimusehtoja, eivätkä niiden työrauhavelvoitteet sido toisiaan.

OTSOn sopimus on ns. yleisen linjan mukainen ja sopimuskausi on 1.2.2018‒31.1.2020. Palkkoja korotetaan molempina korotusajankohtina 1,6 prosenttia. Palkankorotusajankohdat ovat 1.4.2018 ja 1.4.2019. Palkankorotus jakaantuu molempina vuosina 1,1 prosentin yleiskorotukseen ja 0,5 prosentin yrityskohtaiseen erään. Palkankorotukset maksetaan henkilöille takautuvasti vuoden 2018 osalta syyskuun palkanmaksun yhteydessä.

Työehtosopimuksen yhteydessä sovittiin uudesta palkkaryhmittelystä, työajoista sekä siirtymisestä vuosilomalain mukaisiin, aiempaa lyhempiin vuosilomiin siirtymäajan aikana. Neuvottelujen vaikeinta asiaa, vuosilomien lyhentymistä, kompensoidaan erillisellä kompensaatiosopimuksella. Työehtosopimusta sovelletaan koko OTSOn henkilöstöön lukuun ottamatta ylintä johtoa.

OTSO Metsäpalvelut Oy tarjoaa metsänomistajille erilaisia metsäomaisuuden hoitoon liittyviä palveluja, kuten metsäsuunnittelua, metsän- ja ympäristönhoitoa, metsäkiinteistövälitystä ja puukauppapalveluja sekä metsäteiden rakentamista. Yhtiö syntyi, kun vuonna 2016 Suomen metsäkeskuksesta yhtiöitettiin metsänparannuspalvelut valtioneuvoston päätöksellä.

Loimun hallitus hyväksyi OTSOn sopimuksen kokouksessaan 28.8.2018. •

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.