mentorointipiirros

Mentorointi sopii omatoimiselle uran etsijälle

Syksyn mentorointihaku on jälleen auki. Etsimme ohjelmaan uran alkuvaiheessa tai käännekohdassa olevia, jotka ovat valmiita sitoutumaan reilun vuoden mittaiseen projektiin. Projekti alkaa hakuvaiheella, jossa haastatellaan työnhakumaisesti hakijat ja edetään mentorin hakukriteerien määrittelyyn. Liiton urapalvelut auttavat mentorin haussa, mutta pääpaino on aktorin omassa pohdinta- ja etsintätyössä. 2019 keväällä pääsemme aloittamaan varsinaisen mentoroinnin, joka kestää koko vuoden ajan.

Hae mukaan

Mentorointiin haetaan hakulomakkeella, joka löytyy Loimun verkkosivuilta Urapalveluiden alta. Lomakkeen tiedoista tulee käydä selville seuraavat asiat: 

  • Miksi haluat mukaan mentoroitavaksi
  • Mitä odotat mentoroinnilta
  • Minkälaiseen alaan haluat suuntautua tai tutustua sekä 
  • Millaista henkilöä tai kenet toivot saavasi mentoriksesi. 

Haku keväällä 2019 alkavaan mentor-ohjelmaan päättyy 7.10.2018. Liitä hakemukseesi myös ajan tasalla oleva cv.

Ehdokkaat saavat hakupäivämäärän jälkeen sähköpostia, jossa hakijat ohjataan tekemään esitehtäviä verkkovalmennuksen kautta. Verkkovalmennuksen esitehtävien tekoon on varattu aikaa kaksi viikkoa, jonka jälkeen jokainen saa kutsun videohaastatteluun. Jokainen hakija haastatellaan verkkovalmennuksen ja videohaastattelun jälkeen vielä henkilökohtaisesti. Mentorointiin valituksi tulemisen edellytyksenä on kaikkiin hakuprosessin vaiheisiin osallistuminen.

Valmistaudu miettimään sinulle sopivaa mentoria ihan henkilötasolla. Loimulla on muutamia mentorehdokkaita valmiina, mutta usein juuri sopivaa profiilia ei löydy valmiina. Silloin mentorehdokkaat etsitään esimerkiksi LinkedIn:n kautta.

Sopiiko mentorointi tilanteeseeni?

Mentorointiin hakeudutaan yleensä siinä vaiheessa, kun muutos on edessä – kyseessä voi olla valmistuminen, tohtoroituminen tai uran suunnan tai tehtävien vaihto. Mentorointia voi käyttää myös näiden tilanteiden ennakointiin. Se on keino hankkia verkostoja omalle alalle, rakentaa siltaa opiskelun ja työelämän välille sekä suunnitella opintoja, valmistumisen jälkeistä uraa tai kehittää nykyistä uratilannetta. Loimu järjestää puitteet mentoroinnille ja antaa tukea parityöskentelyyn. Lisäksi ohjelmaan kuuluu ryhmätilaisuuksia osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen teemojen ympärillä.

Mentorointi ei ole suoraan työnhaun kanava, ja sitä ei kannata suunnitella käyttävänsä yksinomaan siihen. Sen sijaan fokus voi olla esimerkiksi verkostojen rakentamisessa, yrityksen työtehtäviin tutustumisessa tai alalla tarvittavan osaamisen tunnistamisessa. Ohjelmassa mukana olevien työnhakutaidot kehittyvät myös ohessa. Jos olet opiskelija, edellytämme, että olet hakuhetkellä vähintään toisen vuoden opiskelija.

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.