Lyhyesti

kaatopaikka

Tulevaisuuden kaatopaikasta kaatopaikkakaivos

Kansainvälinen tietopankki paljastaa kaatopaikkojen aarteet. Smart Ground -hanke lisää tietoa kaatopaikoilla olevista sekundaarisista raaka-aineista ja edesauttaa niiden hyödyntämistä. Tulevaisuuden kaatopaikka voikin olla raaka-ainesarvi, kaatopaikkakaivos.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on kumppaniensa kanssa kehittänyt tietopankin, johon on kerätty tietoja eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien kaatopaikkojen sisältämistä jätemineraaleista ja muista jätemateriaaleista. Tietopankin avulla tiedetään, missä mitäkin materiaalia on ja miten helposti se on otettavissa käyttöön. Tietopankki voi toimia myös markkinapaikkana uusiomateriaalien hyödyntäjien ja niiden myyjien, kuten kaatopaikkojen omistajien, välillä.

Lue lisää: www.xamk.fi/smartground

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.