nuoria

Irtisanoutuminen, miten se kannattaa hoitaa?

Kun on tullut valituksi uuteen tehtävään, on aika irtisanoutua edellisestä paikasta. Moni kokee tämän vähän kiusallisena eikä oikein tiedä, mitä kaikkea työsuhteen päättämiseen liittyy. Lue tästä vastaukset kysytyimpiin kysymyksiin!

Voinko soittaa työnantajalle ja kertoa irtisanoutuvani tästä päivästä lukien?

Vaikka irtisanomisen voi tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti, suosittelemme sen tekemistä kirjallisesti tai vähintäänkin sähköpostilla. Kohteliasta on käydä viemässä irtisanomisilmoitus itse. Samalla voi sopia siitä, miten käytännön asiat hoidetaan. Postilla tai sähköpostilla toimitetun irtisanomisilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen kun irtisanomisilmoitus on lähetetty. 

Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole ilmoitettu, mistä lukien irtisanoutuu, alkaa irtisanomisaika juosta ilmoituksen päiväyksestä tai saapumisesta. Joskus irtisanominen tehdään etuajassa ja todetaan, että irtisanoudutaan jostain myöhemmästä ajankohdasta lukien, josta irtisanomisaika halutaan laskettavaksi. Tällöin voi työnantajalle jäädä paremmin aikaa toteuttaa tarvittavat järjestelyt. Ennen irtisanoutumista on hyvä tiedustella, sopiiko tällainen menettely.

Olen saanut uuden työpaikan ja minun pitäisi aloittaa uusi työ mahdollisimman pian. Työsopimuksessani lukee, että irtisanomisaika on kaksi kuukautta puolin ja toisin, mutta lain mukaanhan se on lyhyempi?

Työsopimuslaissa työntekijän irtisanomisaika on 14 päivää, jos työsuhde on kestänyt alle 5 vuotta, ja 1 kuukausi, jos työsuhde kestänyt yli 5 vuotta. Irtisanomisajoista voidaan kuitenkin työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa sopia toisin. Työntekijän irtisanomisaikaa ei kuitenkaan voida sopia kuutta kuukautta pidemmäksi ja työnantajan noudatettavaa irtisanomisaikaa ei voida sopia lyhyemmäksi kuin työntekijän. Yhtä pitkiä ne voivat olla. Kohdallasi tuo pidempi irtisanomisaika on siis voimassa.

Miten irtisanomisaika oikein lasketaan?

Työsuhde päättyy irtisanomisajan viimeisenä päivänä. Jos irtisanomisaika on ilmoitettu päivinä (yleensä 14 päivää), irtisanomisilmoituksen toimittamispäivää ei lasketa irtisanomisaikaan. Jos irtisanoudut maanantaina, irtisanomisaika alkaa kulua tiistaista ja tiistai on viimeinen työpäivä. Jos irtisanomisaika on ilmoitettu kuukausina, työsuhde päättyy järjestysnumeroltaan samana päivänä kuin irtisanomisilmoitus on annettu. Jos vastaavaa päivää ei ole siinä kuussa, jossa määräaika päättyy, pidetään määräajan loppupäivänä sen kuukauden viimeistä päivää. Jos irtisanominen tapahtuu esimerkiksi 31.1. ja noudatetaan kuukauden irtisanomisaikaa, työsuhde päättyy 28.2.

Olen irtisanoutumassa ja minulla on uusia ja vanhoja pitämättömiä lomia yli 30 päivää. Voinko pitää lomaa irtisanomisaikana?  Entä voiko työnantaja määrätä minut lomalle irtisanomisajaksi?

Jos loman ajankohtaa ei ole määrätty ja haluat pitää kertyneitä lomiasi irtisanomisaikana, siitä täytyy sopia työnantajan kanssa. Suoranaista oikeutta tähän ei siis ole. Tämä toimii myös toisin päin, eli työnantaja ei voi määrätä irtisanoutunutta pitämään kertyneitä lomapäiviä lomakauden ulkopuolella. Työnantajan on myös noudatettava normaalia ilmoitusaikaa aina loma-ajankohtaa vahvistaessaan.

Jos loman ajankohta on jo määrätty, mutta työsuhde päättyykin ennen lomaa, loman aikana tai heti sen jälkeen, niin siitä ei seuraa mitään erityistä, vaan loma pidetään sovitusti. Jos työsuhteen päättyessä lomaa on jäljellä, niin pitämättä jäänyt loma maksetaan rahana. Jos loma tulee pidetyksi ennen työsuhteen päättymistä, palataan irtisanomisajan puitteissa vielä töihin. Tällöin useimmilla aloilla maksetaan lomaraha (ent. lomaltapaluuraha). Jos loma on määrätty esim. elokuuksi, mutta työsuhde päättyykin heinäkuun lopussa, maksetaan pitämättömistä lomista lomakorvaus. Sovittua loma-ajankohtaa ei työnantaja voi muuttaa, ellei työntekijä siihen suostu. 

Olen määräaikaisessa työsuhteessa ja nyt olisi tarjolla vakituinen työpaikka.  Kuinka pitkä irtisanomisaika minulla on?

Niin työntekijän kuin työantajankin pitää noudattaa määräaikaista työsopimusta myös sen keston osalta, eli mitään irtisanomisaikaa ei ole olemassa. Käytännössä kuitenkin työntekijä lähes aina saa lopettaa työn kesken määräajan ilman, että tästä seuraa mitään erityistä. Jos työntekijä lähtee kesken määräajan ilman sopimista, on työnantajalla oikeus vahingonkorvaukseen. Harvemmin työnantajalle kuitenkaan syntyy muuta osoitettavissa olevaa vahinkoa kuin uuden työntekijän hakemisesta aiheutuvat kulut. Ilmoita siis työnantajallesi, että haluat päättää työsopimuksesi kesken määräajan ja ehdota itsellesi sopivaa työsuhteen päätymisajankohtaa. 

Kumpi on edullisempaa: ottaa pitämättömät lomat rahana työsuhteen päättyessä vai pitää vuosiloma työsuhteen aikana?

Työsuhteen päättyessä pitämättömät lomat korvataan ns. lomakorvauksella, joka vastaa loma-ajan palkkaa. Rahallisesti mitään eroa ei pitäisi olla. Lomarahan (50 % ekstra) osalta työnantajien käytännöt vaihtelevat, koska siitä ei säädetä laissa vaan sen maksaminen perustuu joko virka- ja työehtosopimukseen tai paikalliseen käytäntöön. Julkisella sektorilla varsinaisen lomakorvauksen ohella maksetaan palvelussuhteen päättyessä myös lomarahan osuus. Yksityisellä sektorilla tätä lomarahaosuutta ei yleensä saa, ellei palaa loman jälkeen vielä takaisin työhön.

Minulle on kertynyt liukumia ja ylitöitä runsain mitoin. Maksaako työnantaja ne rahana automaattisesti työsuhteen päättyessä?

Työnantajan kuuluu maksaa työsuhteen päättyessä liukumat ja ylityöt. Toki niiden pitää olla selviä ja riidattomia. Valitettavan usein näiden osalta tulee ongelmia. Heti kun olet irtisanoutunut, käy työnantajasi kanssa läpi kaikki pitämättömät lomat, liukumat ja maksamattomat ylityöt ja sovi siitä, miten ne hoidetaan.

Jos irtisanoutuminen askarruttaa, voit olla yhteydessä Loimun edunvalvontaan edunvalvonta (at) loimu.fi.

arja_vinjetti

kuvat: Veikko Somerpuro

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.