Lyhyesti

maisema

Kestävä matkailu edellyttää säätelyä

Matkailun kestävyys on Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön keskeisimpiä teemoja. Monitahoinen aihe sulkee sisäänsä niin ekologiset kuin yhteiskunnallisetkin näkökohdat.

Matkailun kestävyydestä alettiin puhua Rion ympäristökokouksen jälkeen 1990-luvun alkupuoliskolla, ja aiheen tutkimus on lähes yhtä vanhaa. Kestävyyden edistäminen säätelyllä on tässä tapauksessa kuitenkin hyvin vaikeaa.

Tähän on syynä matkailubisneksen luonne. Matkailu ei ole itsenäinen talouden ala vaan se koostuu mm. majoitus-, liikenne- ja ravitsemustoiminnasta.

Ekologisen jalanjäljen mittavin tekijä on ilmastonmuutosta ruokkivat kasvihuonekaasupäästöt, matkailun suurin ja kasvavin osa kasvihuonepäästöistä tulee lentämisestä.

Matkailun kestävyys ei ole vain ekologista, vaan siihen kuuluvat myös yhteiskunnalliset ulottuvuudet: sosiaalinen kestävyys viittaa esimerkiksi paikallisen väestön hyvinvointiin ja tasa-arvoisuuteen, kulttuurinen kestävyys paikallisen kulttuurin kunnioittamiseen ja säilymiseen, taloudellinen kestävyys matkailutulojen ohjautumiseen paikallisille työntekijöille.

oulu.fi/yliopisto

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.