Kolumni

Kestävää tulevaisuutta seuraavalle vaalikaudelle

Olemme Loimussa valmistelleet keväästä lähtien Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelmaa, jossa mikkosalolistaamme loimulaisille tärkeimmät yhteiskunnalliset teemat tuleville vuosille. Kestävän tulevaisuuden ohjelmasta muodostuu myös Loimun elinkeino- ja koulutuspoliittisen vaikuttamistoiminnan runko. 

Kestävän tulevaisuuden ohjelma -projektin aikana ovat syntyneet myös esityksemme Suomen tulevan hallituksen hallitusohjelmaan vaalikaudeksi 2019–2023. Loimun valtuusto kävi tärkeimmistä teemoista keskustelua jo kevätkokouksessaan ja esitykset on koottu loimulaisten jäsenryhmien ehdotuksista niin, että Loimun hallitus on hyväksynyt niiden lopullisen muodon lokakuun kokouksessaan.

Hallitusohjelmaesitystemme pääteemoja on kuusi:

  • Investoiminen kilpailukykyä, osaamista ja uusia innovaatioita edistävään koulutukseen ja tutkimukseen
  • Biotalousalojen ja niiden koulutus- ja tutkimusverkoston kehittäminen
  • Investoiminen terveydenhuoltoon nivoutuvaan innovatiiviseen ja tulokselliseen tutkimus- ja yritystoimintaan
  • Metsien kestävään ja monipuoliseen hyödyntämiseen sekä hiilivaraston kasvuun tähtäävä metsä- ja elinkeinopolitiikka
  • Suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilymisen varmistaminen
  • Työelämän joustavuus, työ- ja perhe-elämän yhdistämisen yhdenvertaiset mahdollisuudet, työntekijän työhyvinvointi ja vaikutusmahdollisuudet 

Nämä teemat nousivat esille loimulaisilta jäsenryhmiltä tulleissa esityksissä ja näitä olemme nyt sitoutuneet viemään eteenpäin niin, että niihin liittyviä hankkeita ja satsauksia toivottavasti näkyy seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa. 

Yhteiskunnallisiin kysymyksiin vaikuttaminen on pitkäjänteistä toimintaa, jossa yksi vaalikausi on joskus hyvin lyhyt aika. Loimulaiset työskentelevät tärkeissä asiantuntijatehtävissä monilla sellaisilla aloilla, joiden merkitys tulevaisuudessa vain korostuu, kun ihmiskunta etsii ratkaisuja elääkseen kestävästi ja hyvinvoivasti maapallolla. Työ yllä olevien teemojen eteenpäin viemiseksi on Loimun osalta alussa, mutta tulee jatkumaan pitkälle tulevaisuuteen. Kestävän tulevaisuuden teemat eivät katoa minnekään, päinvastoin. Myös sen takia työ näiden asioiden eteen on hyvin mielenkiintoista. •

Mikko Salo, Loimun toiminnanjohtaja

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.