Kolumni

Meidän polkumme

Uuden ammattiliittomme yksi tärkeimmistä tehtävistä on saatu valmiiksi. Loimulla on nyt strategia, helenajohon on kirjattu missio, visio, arvot sekä jäsenille tehdyt kahdeksan lupausta kuluvalle ja tulevalle valtuustokaudelle 2019–2024.

Työskentelyyn osallistui laaja joukko jäseniämme, ja strategian taustamateriaalina käytettiin Loimun ensimmäistä jäsentutkimusta keväältä 2018. Strategiatyöryhmä kokoontui useita kertoja. Joka kerta keskustelu oli innostunutta, kannustavaa ja samaan suuntaa katsovaa. Loimun syysvaltuusto hyväksyi strategian 24.11.2018 Helsingissä aplodien saattelemana.

Loimun missio on jäsenten hyvinvointi ja menestys. Olemme olemassa jäseniämme varten. Tämä vahva viesti ja olemisen tarkoitus näkyy myös Loimun arvoissa.

Ensimmäinen arvomme on jäsenkeskeisyys. Työskentelemme jäsenten parhaaksi ja jäseniä palvellen. Toinen arvomme on yhdenvertaisuus. Kohtelemme jäseniämme yhdenvertaisesti ja edistämme yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Kolmanneksi arvoksi valittiin rohkeus. Olemme valmiita tekemään rohkeita valintoja ja haluamme kokeilla uusia ratkaisuja. Vastuullisuus nostettiin Loimun neljänneksi arvoksi. Loimulaiset työskentelevät aloilla ja tehtävissä, joissa tuotetaan ratkaisuja ihmiskunnan viheliäsiin ongelmiin. Loimu tukee jäseniään valoisamman tulevaisuuden tekemisessä.

Loimun visio 2024 on olla tyytyväistä ja kasvavaa jäsenkuntaa palveleva aktiivinen vaikuttaja. Tällaisena siis haluamme nähdä itsemme kuuden vuoden kuluttua. Päästäksemme tähän, olemme tehneet kahdeksan lupausta jäsenillemme.

 

  • Palvelemme jäseniä aktiivisesti
  • Valvomme jäsenten etua työmarkkinoilla
  • Haluamme kasvaa ja vahvistua järjestönä
  • Kehitämme loimulaisten alojen koulutusta ja jäsenten osaamista
  • Parannamme loimulaisten alojen toimintaedellytyksiä
  • Toimimme loimulaisten äänitorvena
  • Rakennamme loimulaista yhteisöllisyyttä
  • Kannamme vastuumme kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

 

Tästä eteenpäin Loimun vuosisuunnittelu ja henkilöstö- ja taloudellisten resurssien suuntaaminen konkretisoi Loimun lupaukset. Syysvaltuusto hyväksyi myös vuoden 2019 talousarvion ja toimintasuunnitelman. Tulemme myös seuraamaan onnistumistamme ja huolehdimme siitä, että lupaukset pidetään.

Muuttuviin tilanteisiin, uusiin haasteisiin ja saamaamme palautteeseen reagoimme ketterästi. Ammattiliitollamme Loimulla on vain yksi olemassa olon tarkoitus: me jäsenet ja meidän hyvinvointimme ja menestyksemme. •

Helena Herttuainen, puheenjohtaja

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.