Lyhyesti

 

sieni

Metsät tarvitsevat sieniä

Sienet ovat ekologiseen merkittävyyteensä nähden hyvin huonosti tunnettu eliöryhmä. Suomen metsät eivät selviäisi ilman sieniä. Jos kuusia ja mäntyjä ei kasvaisi meillä, maisemaa hallitsisivat ruohotasangot.

Jokaisella puulla on sienikumppani, joka antaa puulle ravinteita ja auttaa veden saannissa. Puut eivät saa ravinteita suoraan metsän maaperästä vaan karikkeesta. 

Metsissämme elää valtava määrä eri sienilajeja. Me näemme sienistä vain pienen osan, sienen itiöemiä, sienen lisääntyviä osia.  Suurin osa sienestä elää rihmastona metsän pintakerroksessa.

ymparisto.fi/putte, yle.fi

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.