Lyhyesti

hirsitalo

Pitkäikäiset puutuotteet ovat merkittäviä hiilinieluja

Itä-Suomen yliopistossa marraskuussa väitelleen M.Sc. Gediminas Jasinevičiusin mukaan pitkäikäiset puutuotteet tarjoavat mahdollisuuden ilmastonmuutoksen hillitsemisen.

Jasinevičius tarkasteli väitöstutkimuksessaan erilaisia puuhun sitoutuneen hiilen laskentamalleja. Yksinkertaisimmat laskentamallit aliarvioivat puutuotteiden sitomia hiilimääriä. Näissä on myös puutteita energiaintensiivisiä tuotteita korvaavan puunkäytön, jätepuun hajoamisen ja kierrätyksen laskennassa. 

Kehittyneemmät mallit osoittavat pitkäikäisten puutuotteiden käytön ja kierrätyksen merkityksen ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Väitös ”The role of wood products in climate change mitigation. Carbon accounting methods and scenario analysis in two European countries” kuuluu ympäristöpolitiikan alaan.

uef.fi

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.