Puhelinneuvonnalla apua yksityiselämän oikeusasioihin

Loimun jäsenet voivat liiton jäsenetuna kysyä neuvoa yksityiselämänsä oikeusasioissa Eversheds Asianajotoimiston lakimiehiltä. 

Koko elämäkaaren kuluessa kunkin on vaalittava oikeusturvaansa. Hyvien neuvojen avulla voi välttää kukkarolle ja sielulle vahinkoa tekeviä riitoja ja ihmisiä. Taitamaton asioiden hoito tai silkka ajan kuluminen epäselvissä asioissa voi johtaa mukavien ja myös läheisten ihmisten riitaantumiseen. Neuvon kysyminen ei maksa aikaa eikä muuta vaivaa kuin soittamisen, mutta saattaa säästää monelta harmilta, riidalta ja vahingolta. 

Kun asuntokaupassa on tarve ilmoittaa myyjälle virheestä tai joutuu vastaamaan virheilmoitukseen, on syytä hankkia heti neuvoa. Riita kasvaa perintöasioissakin turhan usein sukuriidaksi, kun oikeuksista ei olla selvillä. Pahimmillaan kolme lakimiestä on hoitamassa jakoa kuolinpesässä tai rakastaneiden puolisoiden välillä.

Lakimiehemme neuvovat vuosittain tuhansia ihmisiä mitä moninaisimmissa oikeusasioissa, ”kehdosta hautaan”. Siten toimistomme lakimiehillä on vahva osaaminen ja kokemus yksityisten ihmisten oikeudellisista ongelmista ja niiden ratkaisemisesta. 

Loimun kanssa sovittu neuvonta kattaa asiat, jotka jäsen voi esittää ja lakimies selvittää puhelimessa. Jos asiaa ei voida selvittää puhelinkeskustelun avulla, jäsenellä on mahdollisuus sopia lakimiehen kanssa toimeksiannosta, jonka hän kustantaa itse.

Työsuhteisiin, ansiotoimintaan, työtehtäviin ja luottamustehtävien hoitoon kuuluvat asiat eivät kuulu neuvonnan piiriin. On myös joukko muita neuvonnan ulkopuolelle rajattuja asioita, joissa asianajajien antama puhelinneuvonta ei ole riittävää tai tarkoituksenmukaista, kuten työttömyys-, eläke- ja muu sosiaaliturva.

Jäsenkortti on syytä ottaa etukäteen esille. Neuvontaa antava juristi tarvitsee jäsennumeron voidakseen antaa neuvoja.

Useimmiten välitön puhelinkeskustelu riittää. Joskus lakimiehemme joutuu soittamaan takaisin selvitettyään oikeusasiaa. Neuvonnassa ei voida ”ottaa vastaan näyttöä”. Neuvojamme ei voi esiintyä tuomarina. Hän antaa neuvontaa siitä, mitä laki sanoo ja mitä esimerkiksi avioehtosopimuksessa voidaan sopia tai mitä testamentissa on otettava huomioon. 

Puhelinneuvonta voi olla ensikäden apua tilanteeseen ja joskus tienviittoja siitä, miten edetä. Asianajotapa ja vastuukysymykset eivät salli sitä, että lakimies ikään kuin laatisi asiakirjan puhelimen välityksellä. Asianajaja voi ottaa vastuun lopullisesta asiakirjasta, kun hän sen itse laatii tai saa toimeksiannon tarkistaa hänelle tuodun asiakirjan jäsenen antamana toimeksiantona.

Heikki Tuomela 
asianajaja, Eversheds Asianajotoimisto Oy
www.eversheds.fi

Käytä maksutonta jäsenetuasi!

Puhelinneuvonta kattaa asiat, jotka voi selvittää puhelimessa. Jos asiaa ei voida selvittää puhelinkeskustelun aikana, sinulla on mahdollisuus sopia lakimiehen kanssa toimeksiannosta. Avustamme mielellämme kaikenlaisissa oikeudellisissa kysymyksissä. Toimeksiannosta veloitetaan erikseen.

Tarkemmat tiedot neuvonnan sisällöstä ja rajauksista löytyvät Loimun nettisivuilta. Muun muassa työ- ja virkasuhdeasioissa jäsenen tulee edelleen kääntyä liiton puoleen. Edistät oikeuksiasi ja taloudellista etuasi kysymällä ajoissa neuvoa. Ennakointi säästää monilta ristiriidoilta ja vahingoilta.

Soittaessaan jäsenen tulee ilmoittaa jäsennumeronsa. Puhelinneuvontaa annetaan toimistossamme arkisin klo 10–16 neuvontanumeroissa:

  • Helsinki 010 6841 400
  • Hämeenlinna 010 6841 401
  • Jyväskylä 010 6841 402
  • Tampere 010 6841 403
  • Turku 010 6841 404

Lue lisää https://www.loimu.fi/jasenasiat/jasenedut/yksityiselaman-lakineuvonta

 

 
 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.