Lyhyesti

ikirouta

Ikiroudan sulaminen uhkaa arktisia kaupunkeja ja teollisuutta

Suomalaisten maantieteilijöiden johtaman kansainvälisen tutkimuksen mukaan ikiroudan sulaminen ja siitä johtuva maaperän vettyminen voivat uhata arktisten alueiden kestävää kehitystä ja luonnonvarojen hyödyntämistä. Riskialueilla asuu kolme neljäsosaa pohjoisen pallonpuoliskon ikirouta-alueiden väestöstä eli noin neljä miljoonaa ihmistä.

Arktisiin alueisiin kohdistuu yhä enemmän taloudellista toimintaa. Ikirouta-alueiden infrastruktuurin rakentamisessa ei ole aina huomioitu sitä, että maaperä voi vettyä tai vajota lisäten ympäristövahinkojen riskiä. Ikiroudan sulamiseen ja maaperän kantavuuden heikkenemiseen voidaan varautua, mutta rakennustekniset ratkaisut ovat usein kalliita. 

Luonnonvarojen kestävä käyttö on jo nykyisessä arktisessa ympäristössä hyvin haastavaa. Tämä tutkimus osoittaa, että rakennettuun arktiseen ympäristöön kohdistuu laajoja vaikutuksia jo kahden asteen lämpö-tilan nousulla.

oulu.fi/yliopisto/

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.