Loimun toimikunnat päätetty

Loimussa on seitsemän toimikuntaa: järjestötoimikunta, koulutuspoliittisten ja yliopistoasioiden toimikunta, kunta-alan toimikunta, opiskelijatoimikunta, valtion toimikunta, yksityissektorin toimikunta sekä jäsenlehden toimitusneuvosto. Toimikunnat ovat hallituksen alaisia toimielimiä.

Avoin haku toimikuntakaudelle 2019–2020 järjestettiin 5.11.-2.12.2018. Yhteensä hakemuksia saatiin 61 kappaletta.  Loimun hallitus on kokouksessaan 23.1.2019 tehnyt päätökset toimikuntien jäsenistä ja tiedot löytyvät Loimun verkkosivuilta osoitteesta https://www.loimu.fi/mika-on-loimu/organisaatio/loimun-toimikunnat

Toimikuntien tehtävänä on osallistua toimialaansa liittyvien päätösten valmisteluun sekä toimia kentän ja toimiston tiedonvaihtokanavana. Loimun toimikuntatyö käynnistyy 20.3.2019 järjestettävässä Loimun toimikuntien seminaarissa Helsingissä.

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.