Lyhyesti

meri

Meriajokas on tehokas hiilensitoja

Vihreästä hiilestä puhutaan paljon ja sillä tarkoitetaan mantereisten metsien kykyä sitoa hiiltä. Sen sijaan rannikkoalueiden kasvillisuuden, erityisesti mangrovemetsien, suolasoiden ja meriruohoniittyjen, sitoma ns. sininen hiili on jäänyt suurilta osin huomiotta.

Åbo Akademin johdolla tehty tutkimus osoittaa, että meriajokasniittyjen sitomat hiilivarastot ovat verrattavissa jopa trooppisten meriruoholajien sekä mangrovemetsien, suolasoiden ja mantereisten metsien sitomien hiilivarastojen suuruuteen. Meriajokasniittyjen sitomat hiilivarastot ovat erityisen suuria Itämeren eteläosan Tanskan vesialueen sekä Ruotsin länsirannikon muodostamalla Kattegat-Skagerrak -alueella. Siellä hiilivarastot ovat jopa kahdeksan kertaa suuremmat kuin Itämeren Suomen puoleisella rannikolla.

Meriajokas on yksi maapallon yleisin meriruoholaji ja sillä on keskeinen asema maapallon ilmakehän säätelyssä. Nyt meriajokas on kuitenkin vaarassa huveta, 50 viime vuoden aikana meriajokasniityistä on kadonnut jo kolmannes. Meriajokkaan suojelu sekä sisällyttäminen osaksi kansainvälistä hiilipäästökauppaa on erityisen tärkeää varsinkin sellaisilla alueilla, joilla niiden kyky hiilensidontaan on suurimmillaan.

www.abo.fi

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.