Kolumni

Osaamisen kehittäminen kunniaan

Yksi työelämän isoista kysymyksistä on, miten kunkin meistä osaaminen vastaa työmarkkinoiden tarpeita. Ja vaikka tilanne tällä hetkellä olisi hyvä, miten pidämme osaamisemme sillä tasolla, että arvomme työmarkkinoilla säilyy ja paranee. Entä miten on korkeakoulusta valmistuvien tilanne. Onko kaikkien osaaminen sellaista, jota työmarkkinat tarvitsevat juuri sillä hetkellä, kun paperit saa käteen ja ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työpaikka on tähtäimessä?mikkosalo

Jatkuva oppiminen on yksi akavalaisen kentän isoja teemoja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa. Ammattijärjestöjen tulee työelämän asiantuntijoina tarjota ratkaisuja siihen, miten kannustamme jokaista työntekijää oman osaamisen kehittämisessä. Koska osaamisen kehittämistä työelämässä pärjääminen kaikilta meiltä edellyttää. 

Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelmassa toteamme, että kestävä tulevaisuus tarvitsee myös työelämän uudistamista. Meidän tulee yhdessä kehittää työelämää sellaiseen suuntaan, että se tarjoaa kaikille yhdenvertaiset ja nykyistä joustavammat mahdollisuudet rakentaa tuottavaa työuraa. Avain suomalaisen menestystarinan jatkumiselle on jatkuvan oppimisen ja joustavien koulutusmallien kehittäminen vaativaa asiantuntijatyötä tekeville. 

Konkreettisiin, jäseniämme hyödyttäviin osaamistekoihin olemme pystyneet monella eri tavalla. Esimerkkinä vaikkapa viime syksynä yhdessä kahdeksan muuan akavalaisen ammattijärjestön kanssa julkaisemamme osaamistilimalli, joka olisi uusi tapa jakaa jatkuvan oppimisen kustannuksia työntekijöiden, työnantajien ja valtion kesken. Osaamistili on vastaus työuran aikaisen osaamisen kehittämisen kasvavaan tarpeeseen. Se vahvistaisi yksilön mahdollisuuksia huolehtia osaamisestaan nopeasti muuttuvassa työelämässä. Toivottavasti esityksemme saa nostetta kuluvana vaalikeväänä ja eduskuntavaalien jälkeisissä hallitusohjelmaneuvotteluissa. 

Osaamistilin kaltaisten koulutuspoliittisten hankkeiden lisäksi me teemme näissä asioissa hyvin konkreettista työtä yhdessä teidän kanssanne. Meillä Loimussa on tarjolla jokaiselle jäsenelle laaja paletti oman osaamisen kehittämiseen ja työelämässä pärjäämiseen liittyviä palveluita. Olettekin järjestömme kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana kunnostautuneet urapalveluidemme innokkaina käyttäjinä. Pidetään yhdessä osaamisen kehittämisen lippua korkealla!   

Mikko Salo, Loimun toiminnanjohtaja

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.