Lyhyesti

taivas

Suomen ilmastotyöhön miljoonia Life-ohjelmasta

Suomi sai EU-rahoitusta merkittävään ilmastonmuutosta hillitsevään hankkeeseen. Ilmaston lämpenemistä hidastetaan esimerkiksi lähes kahdellakymmenellä osahankkeella ympäri Suomea. 

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hankkeen tavoitteena on edistää älykästä ja vähähiilistä liikkumista, lisätä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Lisäksi hanke tukee prosesseja, joilla luodaan kestävää kaupunkirakennetta. Hanke myös luo edellytyksiä vähähiiliselle tuotannolle ja kulutukselle.

Tämä on jo kolmas Life-rahoitus Suomeen. 2016 käynnistyi Freshabit LIFE IP -hanke, joka keskittyy järvien, jokien ja pienvesien kunnostamiseen. Myös Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanke käynnistyi 2016.

Uusiouutiset.fi

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.