Pääkirjoitus

Toivoa on…

Ilmasto-ongelmista puhutaan nyt niin paljon, että väkisinkin ahdistuu. Tulevaisuuden kuva on tuulamuuttunut epämääräiseksi. Herää monia kysymyksiä. Miten minun pitää toimia pienentääkseni omaa hiilijalanjälkeäni? Onko se tarpeeksi? Ovatko päättäjät heränneet näihin ongelmiin muutenkin kuin juhlapuheineen? Ehdimmekö ajoissa? Miten meidän lopulta käy?

Ahdistaa ajatella, että menetämme arvokkaan pallon. Onneksi ihmiset miettivät yhä enemmän tekojensa seurauksia. Huolen voikin kääntää toiminnaksi, tietoiseksi toiminnaksi puhtaamman ympäristön puolesta. Tässäkään asiassa ei tarvitse toimia yksin, vaan olisi tärkeää puhua enemmän siitä, mitä kaikkea me voimme tehdä yhdessä. Toivon ilmapiiriä ei saa menettää.

Ensimmäistä kertaa ilmastonmuutos on nyt nousemassa Suomessa vaaliteemaksi. Seuraavalla vaalikaudella on tehtävä isoja päätöksiä, joiden seuraukset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. On tärkeää, että nämä päätökset ja niiden valmistelu perustuvat parhaaseen mahdolliseen asiantuntemukseen. Saako päättäjien kokema ilmasto­ahdistus sellaisia päätöksiä aikaiseksi, jotta myös tulevilla sukupolvilla on kotinaan planeetta, jonka ilmasto mahdollistaa hyvän elämän edellytykset. Poliittisen tahdon puute tekee ilmastonmuutoksen torjunnan vaikeaksi. 

Onneksi nuoret ovat nyt heränneet toden teolla ilmastoongelmiin. Kaikenlainen ilmastotoiminta kiinnostaa nuoria enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ilmastoasioihin kiinnostaa. Nuoret pyrkivät yhä enemmän vaikuttamaan asioihin ostopäätösten kautta. Ja he myös uskovat, että ostopäätöksillä on vaikutusta. Nykyiset nuoret ovat tulevaisuutemme päättäjiä, eivätkä suostu sellaiseen ajatteluun, että mitään ei olisi enää tehtävissä. Heillä on kaikki mahdollisuudet löytää uusia viisaita ratkaisuja ja myös toteuttaa ne. Valinnoilla on väliä.

Tästä lehdestä voit mm. lukea IPCC:n ilmastoraportin laadinnassa mukana olleen professori Markku Kannisen mielipiteitä. Lehden Teema-osiossa käsitellään ilmastoahdistusta ympäristökasvatuksen näkökulmasta. •

Tuula Kilpeläinen, päätoimittaja

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.