Lyhyesti

pelto

Turkuun uusi professuuri

Turun yliopisto perustaa uuden professuurin, jonka tavoitteena on keskittyä Suomessa viljeltävien kasvien tutkimukseen, tukea kestävään kehitykseen pohjautuvaa suomalaisten elintarvikkeiden vientiä ja edistää hyvinvointia terveellisillä elintarvikkeilla. 

Kuluttajat ovat kiinnostuneita luonnollisesti terveellisestä ruuasta, joten suomalaisille hyvinvointia edistäville tuotteille on kysyntää. Uusi professuuri antaa mahdollisuuden vahvistaa yhteistyötä yritysten ja yliopiston välillä, ja uusinta tutkimustietoa voidaan hyödyntää elintarviketeollisuudessa.

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö lahjoittaa Turun yliopistolle 500 000 euroa professuuriin, joka toimii luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikössä. Uuden professuurin tutkimustyö tulee keskittymään keskeisiin suomalaisiin raaka-aineisiin ja -tuotteisiin, joilla on vientipotentiaalia. 

Turun yliopistolla on vuosikymmenten kokemus pohjoisten ilmiöiden tutkimuksessa niin luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden kuin lääketieteen alueilla. Elintarviketieteet kuuluvat keskeisesti Turun yliopiston strategiseen biotulevaisuus-kokonaisuuteen.

utu.fi

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.