Pääkirjoitus

Aivovuoto ulkomaille tukittava

Tutkimuksen ja koulutuksen rahoitusta on Suomessa leikattu rajusti jo kahdella peräkkäisellä annamelkashallituskaudella. Sen myötä suomalaisen yhteiskunnan tärkein menestystekijä, korkeatasoinen osaaminen, on rapautumassa. Tiedeyhteisö kokee työnsä arvostuksen laskeneen, eikä korkeatasoisia tutkimustuloksia myöskään ole riittävästi osattu tai haluttu hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa.

Tutkimuksen rahoituksesta tehdyt leikkaukset ovat ajaneet niin yksittäisiä tutkijoita kuin kokonaisia tutkimusryhmiä töihin ulkomaille. Muutto on ollut edessä monella loimulaisellakin, kun Suomessa ei ole enää ollut mahdollisuuksia jatkaa omaa tutkimustyötä ja uraa tutkijana. Myös moni ulkomaille pätevöitymään lähtenyt on saanut pettyä pahasti, kun kotiinpaluu ei enää olekaan ollut mahdollista. 

Tässä lehdessä loimulaisilla aloilla huippututkimusta tekevät tutkijat kertovat, miksi ovat päätyneet töihin ulkomaille. Rahoituksen lisäksi muualle lähteneet ovat löytäneet ulkomailta myös enemmän arvostusta työlleen sekä paremman ja kannustavamman työilmapiirin kuin yt-neuvottelujen runtelemissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa oli. Siitä huolimatta moni palaisi takaisin koti-Suomeen heti, jos vain voisi.

Loimu on yhdessä muiden akavalaisten liittojen, keskusjärjestö Akavan ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kanssa vaatinut, että koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostaminen tulee nostaa seuraavan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Tehdyt virheet on korjattava, tutkimustyön ja tutkijanuran mahdollisuuksia Suomessa on parannettava ratkaisevasti. Se rakentaisi valoisampaa tulevaisuutta niin tutkijoille kuin koko yhteiskunnalle. •

Anna Melkas, viestintäpäällikkö

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.