Kuvassa

suo

Kuvassa luonnon­tilaan palautettua suota Keuruulla.

 

Ennallistetun suon kummiksi?

Suomen Luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi tarjoaa helpoksi tuotteistetun tavan tukea soiden ennallistamista ja myös vähentää hiilipäästöjä suomalaisilla ojitetuilla soilla. Hiilipörssi myy pinta-alaltaan määriteltyjä sijoitusosuuksia, joista saadut varat se käyttää tiettyjen suoalueiden ennallistamiseen – ei niiden hankintaan. Ennallistettavat suoalueet ovat maanomistajien vapaaehtoisesti tähän tarkoitukseen tarjoamia.

Hehtaarin ennallistaminen maksaa 800 euroa, ja sen arvioidaan sitovan vuodessa 3 250 kiloa hiilidioksidia. 

Ennallistamistyöhön sisältyvät suunnittelu, ojien tukkiminen tai patoaminen sekä suon tilan seuranta ja tarvittaessa mahdolliset jatkotoimet. Sijoittaja saa tietää, millä suolla hänen sijoittamansa varat käytetään, ja hän saa tietoa sen elpymisestä. 

Idean takana oleva Risto Sulkava kertoo, että keväällä 2018 käynnistynyt hanke etenee kahdella linjalla. 

– Rehevillä kuivatuilla soilla, missä turvekerroksen hajoaminen on nopeaa, ennallistamisella saadaan nopeita päästövaikutuksia. Karuilla turvemailla, missä hajoaminen on hitaampaa mutta missä turvekerrokset ovat paksuja, ennallistaminen on myös mielekästä – varsinkin pitemmällä aikavälillä, kun turvetta alkaa jälleen kehittyä, Sulkava kuvaa.

– Menetelmällä on väliä ennallistamiseen usein liittyvien ylimääräisten metaanipäästöjen suhteen. Jos oja tukitaan padolla, jonka taakse jää vesiallas, sen pohjasta kuplii metaania taivaalle. Jos se oja luodaan kokonaan umpeen, ja päälle heitetään vielä rahkasammalia lähistöltä, metaanipäästöjä ei tulekaan. •

www.hiiliporssi.fi

teksti: Jussi-Pekka Aukia • kuva: Vastavalo

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.