Lyhyesti

johtaminen

Johtamisen kipukohdat

Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hanke kannustaa ja innostaa työpaikkoja kehittämään toimintatapojaan ja -kulttuuriaan. Visiona on, että suomalainen työelämä on vuonna 2020 Euroopan paras. 

Osana tätä hanketta on Suomalaisen johtamisen tila ja tulevaisuus -tutkimus, jossa ilmeni, että suomalaisessa johtamiskulttuurissa on hyvien piirteiden lisäksi myös paljon parannettavaa.

Suomalaisessa johtamisesta löytyy kolme kipukohtaa: keskustelun lisääminen työpaikoilla, itseohjautuvuuden tukeminen sekä rohkeampi ajattelu.

Näihin kolmeen asiaan pitää kiinnittää huomiota, jotta suomalaisfirmoihin saadaan huipputiimejä. Huipputiimien suorituskyvyn takaa löytyvät nimenomaan hyvä vuorovaikutus ja keskustelutaito. Lisäksi suomalaisfirmojen erityispiirrettä, matalaa hierarkiaa, pitäisi osata kanavoida itseohjautuvuudeksi. Tämä taas on parhaimmillaan kilpailuetu.

Kilpailuetu ja taloudellinen tuotto näyttävätkin vaativan perustakseen pehmeitä arvoja, kuten luottamusta, avoimuutta, läsnäoloa ja keskustelutaitoja.

Lue lisää: www.tyoelama 2020.fi/luottamuspaaoma

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.