Lyhyesti

kalaa

Parempaa kalaa ruokapöytään

Globaalit haasteet ohjaavat ruokailutottumuksiamme kohti terveellisempiä ja ympäristöystävällisempiä valintoja, kuten kalaa. Kalan kulutus kasvaakin hurjaa vauhtia, joten kalankasvatus tarvitsee uusia toimia. Toimia, joilla varmistetaan kestävä mutta tehokas vesiviljely ja kehitetään uudenlaista liiketoimintaa sen ympärillä.

AquaIMPACT (Genomic and Nutritional Innovations for Genetically Superior Farmed Fish to Improve Efficiency in European Aquaculture) on Luonnonvarakeskuksen koordinoima EU-rahoitteinen innovaatiohanke, jossa kehitetään lohen, kirjolohen, meribassin ja kultaotsasargin viljelyä ja siihen liittyviä palveluja ja teknologiaa. Nämä neljä lajia ovat eurooppalaisittain tärkeitä: ne muodostavat 75 prosenttia kaikesta kasvatetun kalan tuotannosta ja 89 prosenttia sen kokonaisarvosta. Tavoitteena on varmistaa ruokaturvallisuutta ja vastata kuluttajien tarpeeseen saada korkealaatuista sekä ympäristöystävällistä kalaruokaa.

AquaIMPACT tuottaa uudenlaisia valintajalostuksen metodeja ja uusia ravitsemuksellisia ratkaisuja geneettisesti parannetuille kaloille, joita jalostusohjelmista saadaan. Genomiseen tietoon pohjautuva valinta auttaa kehittämään tärkeimpiä kalan ominaisuuksia, kuten tautien vastustuskykyä ja tuotelaatua.

AquaIMPACT käynnistyi tammikuussa 2019.

Lähde: luke.fi

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.