honey

Honey Oo perusti ammattiliiton myanmarilaiselle vaatetehtaalle. Hän kertoo, että jäseniä oli helppo saada, koska niin moni halusi parannusta työoloihin.

 

SASKin työ tuottaa tulosta työpaikoilla ja muuttaa yhteiskunnan rakenteita

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK parantaa työtä tekevien oloja ja oikeuksia kehitysmaissa. Toiminnasta on hyötynyt suoraan lähes puoli miljoona ihmistä, epäsuorasti miljoonat. Miten ihmisten elämä muuttui?

Mosambikilainen Laura Tembe Manhise työskenteli aiemmin kotiapulaisena perheessä, jossa hänet lukittiin sisään isäntäväen työpäivien ajaksi. Hän sai syödäkseen vain vähän intialaista ruokaa, joka oli niin mausteista, ettei hän pystynyt syömään sitä lainkaan. Palkkaa hän sai alle 10 euroa kuussa. Lomia tai vapaapäiviä ei ollut. Lopulta Laura sairastui, ja hänet irtisanottiin ilman lain mukaisia korvauksia. 

Kovia kokenut mosambikilainen Laura Tembe Manhise uskoo parempaan tulevaisuuteen. Hän työskentelee kotiapulaisena ja auttaa kanssasisariaan kotiapulaisten ammattiliitossa.
laura

– En tiennyt mitään oikeuksistani. Nyt olen kuin eri ihminen. En halua kenenkään kokevan samaa kuin minä, ja siksi autan nyt muita kotiapulaisten ammattiliitossa, Laura kertoo.

Tuki Mosambikin kotiapulaisille on yksi esimerkki SASKin työstä kaikkein köyhimpien ja sorretuimpien ihmisten hyväksi. Tuen ansiosta pieni liitto on pystynyt neuvottelemaan kotien näkymättömille sankareille oikeuden sosiaaliturvaan, joka kattaa muun muassa eläkkeet sekä palkalliset sairauspäivät ja äitiysvapaat.

SASKin toiminta köyhien työntekijöiden elämänlaadun parantamiseksi tavoitti suoraan yli 450 000 ihmistä. He ovat kehittyvien maiden työntekijöitä, jotka osallistuivat SASKin tukemiin koulutuksiin tai muuhun toimintaan. Tai he saivat suoraan tietoa siitä, mitä he itse voivat tehdä parantaakseen elämänlaatuaan työolojen tai työehtojen kautta.

Miljoonat saivat palkankorotuksen

Myanmarissa neuvoteltiin vuonna 2016 maan historian ensimmäinen minimipalkka, joka parantaa esimerkiksi Suomeenkin myytävien vaatteiden ompelijoiden tulotasoa. Laki takasi kaikille vähintään 3 600 kyatia päivässä. Se tekee noin 75 euroa kuussa. Tänä vuonna minimipalkka nousi uudelleen noin 100 euroon kuussa. Edelleenkään palkat eivät riitä elämiseen, mutta suunta on oikea.

Pääkaupunki Yangonin liepeillä tekstiilitehtaassa työskentelevä nuori Honey Oo on tyytyväinen palkankorotuksiin, vaikkakin työnantajat tekevät kaikkensa välttyäkseen todellisuudessa maksamasta enempää. Ennen palkan päälle saattoi tulla bonuksia, mutta nyt kaikki pyritään sisällyttämään korotettuun palkkaan. 

– Eniten toivon kuitenkin kunnioitusta työnantajalta. Omalla työpaikallani tilannetta on parantanut se, että onnistuin perustamaan sinne ammattiliiton. Ennen meidät laitettiin palkkapäivänä istumaan lattialle ja heiteltiin sinne palkkapusseja. Se ei tuntunut kovin inhimilliseltä, Honey kertoo.

Merkittäviä palkankorotuksia saatiin myös Nepalissa ja Namibiassa. 

Epäsuorasti suomalaisen ay-liikkeen tuesta SASKin kautta ovat hyötyneet miljoonat ihmiset. Minimipalkkojen korotukset ovat parantaneet ainakin 3,2 miljoonan ihmisen tulotasoa. 

Maissa, joissa SASKin toiminta on kattavaa, pystytään parhaimmillaan vaikuttamaan yhteiskunnan kehitykseen hyvin laajasti. Monet niistä kuuluvat maailman eriarvoisimpiin, eivätkä työntekijät pääse juuri hyötymään kovastakaan talouskasvusta, ellei tulonjakoa tasata.

Työehtosopimukset satojen tuhansien ihmisten turvana

Kun riittävän moni työntekijä liittyy ammattiliittoon, se pystyy usein neuvottelemaan työehtosopimuksia ihan niin kuin Suomessakin. Viimeisen kolmen vuoden aikana SASKin tuella neuvoteltiin yli 500 uutta työehtosopimusta, jotka parantavat noin 300 000 ihmisen elämää. Niissä saatetaan sopia hyvin konkreettisesti ihmisten elämää parantavista asioista, esimerkiksi työnantajan velvoitteesta huolehtia kaukaa tulevien työntekijöiden asumisesta. Tai siitä, että lapsityö on tehtaalla kielletty. Esimerkit ovat Nepalin ja Intian tiilitehtailta.

Lapsityö kielletty lain ja työehtosopimusten nojalla

Palkankorotuksiakin tiilitehtailla on saatu, mutta yksi tärkeä tavoite odottaa vielä toteutumistaan: kiinteä palkka urakkapalkkauksen sijaan. 

– Niin kauan kun palkkaus perustuu tehtyjen tiilien määrään, voimme olla varmoja, että tehtailla työskennellään koko perheen voimin, lapset mukaan lukien. Tarkoitan lukuisia tehtaita, joilla ei ole lapsityön kieltävää sopimusta ja ammattiliittoa valvomassa sen toteutumista. Näin on valitettavasti siitäkin huolimatta, että Intiassa hyväksyttiin juuri lapsityön kieltävä laki, sanoo SASKin kansainvälisen toiminnan päällikkö Juha Vauhkonen.

SASK tuki myös ammattiliittojen vaikuttamistyötä lain voimaan saattamiseksi. Laki on erittäin tärkeä edistysaskel, mutta on selvää, että sitä on vaikea valvoa tehokkaasti yli miljardin ihmisen Intiassa.

SASKin intialainen aluekoordinaattori Manoranjan Pegu pitää merkittävänä myös sitä, että Intiassa on viimein ymmärretty juuri ammattiliittojen olevan keskeisiä toimijoita lapsityön kitkemisessä. 

– Muut kansalaisjärjestöt vaikuttavat omalla tavallaan, mutta liitot ovat niitä, jotka ovat läsnä työpaikkojen arjessa.

Suomen ay-liike paransi SASKin kautta työntekijöiden asemaa ja olosuhteita 86 hankkeella Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Eniten toimintaa oli 9 maassa: Mosambikissa, Nepalissa, Myanmarissa, Intiassa, Indonesiassa, Filippiineillä, Kolumbiassa, Malawissa ja Namibiassa. •

Tulokset numeroin 2015–2017

Työehtosopimukset ja palkat

  • Minimipalkkojen korotuksista hyötynyt ainakin 3,2 miljoonaa ihmistä
  • 503 uutta työehtosopimusta
  • Uudet sopimukset parantavat 295 000 työntekijän työolosuhteita
  • Parannuksia 182 työehtosopimukseen

Työntekijän oikeudet

  • 450 399 työntekijän tietoisuus oikeuksistaan parani
  • Heistä 37 prosenttia on naisia

Koulutukset

  • Koulutuksista hyötyi 52 500 ihmistä
  • Johtamiskoulutusta sai 3 628 ihmistä
  • Heistä 41 prosenttia on naisia
 

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on Suomen ainoa työntekijöiden oikeuksiin keskittyvä kehitysyhteistyöjärjestö. Lähtöajatuksena on, että kestävin tapa poistaa maailmasta köyhyys ja eriarvoisuus on ihmisarvoinen työ, jolla pystyy elättämään itsensä ja perheensä. Jokaisella on oikeus turvallisiin ja inhimillisiin työoloihin. Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu on SASKin jäsen. Lue lisää www.sask.fi 

teksti: Laura Ventä

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.