Kolumni

Tavoitteet toteutukseen, lupaukset lunastukseen

Toukokuussa 2014 Suomen silloinen hallitus – jossa olivat mukana Kokoomus, SDP, RKP, mikkosaloVasemmistoliitto, Vihreät ja Kristillisdemokraatit – julkaisi kunnianhimoisen ja merkittävän 32-sivuisen dokumentin. Sen nimi on Kestävää kasvua biotaloudesta – Suomen biotalousstrategia. Laajapohjaisen valmistelun toteutti työ- ja elinkeinoministeriön asettama hanke, johon osallistuivat useat muut ministeriöt sekä VTT ja Sitra. Kattavaa sidosryhmäjoukkoa hanke hyödynsi työpajoilla, alueellisilla biotalousfoorumeilla ja toimialakuulemisilla. 

Hankkeen tuloksena syntyneen Suomen biotalousstrategian tavoitteena on nostaa biotaloutemme tuotos 100 miljardiin euroon vuodessa vuoteen 2025 mennessä ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa. Sen strategiset päämäärät ovat kilpailukykyinen biotalouden toimintaympäristö, uutta liiketoimintaa biotaloudesta, vahva osaamisperusta biotaloudelle sekä biomassojen käytettävyys ja kestävyys.

Biotalousstrategian tavoitteiden ja strategisten päämäärien toteuttaminen tuottaa hyvinvointia ja kestävää kehitystä koko yhteiskuntaan. Näillä teemoilla on selkeä roolinsa myös Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelmassa, jonka yksi kuudesta pääkohdasta on biotalousalojen ja niiden koulutus- ja tutkimusverkoston kehittäminen. 

Missä me tällä hetkellä menemme vuodelle 2025 asetettujen tavoitteiden toteutumisessa? Luonnonvarakeskuksen mukaan vuonna 2014 biotalouden tuotos Suomen kansantaloudessa oli 62 miljardia euroa ja biotalous työllisti 315 000 ihmistä. Vuonna 2017 tuotos oli 68 miljardia euroa ja biotalousalalla oli työllisiä 317 000. Suunta on siis oikea, mutta vauhti aivan liian hidas vuotta 2025 ajatellen.    

Liittyen käynnissä olevaan eduskuntavaalikevääseen ovat eduskuntapuolueiden puheenjohtajat viime syksystä alkaen vierailleet Akavan hallituksen kokouksissa keskustelemassa akavalaisten järjestöjohtajien kanssa. Olen kysynyt kaikilta vierailijoilta, miten he aikovat edistää Suomen biotalousstrategian toteuttamista vaalikaudella 2019–2023, jotta strategian tavoitteisiin nähden liian hidas kasvuvauhti paranee. Kaikki pitävät strategian edistämistä erittäin tärkeänä, tosin puoluejohtajien perehtymisen taso aihepiiriin selvästi vaihteli. Saimme kuitenkin jo aiheeseen liittyvän tehtävän. Erään suuren puolueen puheenjohtajalta tuli Loimulle kutsu mukaan ideoimaan strategian vauhdittamista, mikäli hänen johtamansa puolue on seuraavassa hallituksessa.

Puhuttaessa biotalousstrategian toteuttamisen edistymisestä ei ole kysymys vain Suomen kansantaloudesta, vaan paljon isommista ja tärkeämmistä asioista. Kuten Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelmassa todetaan: Koko ihmiskunnan suurten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, ratkaisemisessa korkeatasoisella osaamisella on merkittävä rooli. Siirtyminen hiilitaloudesta biotalouteen ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön on tärkeää, ei vain Suomelle vaan koko maailmalle.

Siksi on iso asia, ei vain loimulaisille, vaan koko Suomelle, että maamme seuraava hallitus toteuttaa biotalousstrategian tavoitteet ja lunastaa sen lupaukset. •

Mikko Salo, Loimun toiminnanjohtaja

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.