Kirja

kirja

Yritysvastuu, johtamisen uusi normaali

Kirjoittajat: Terhi Koipijärvi, Sari Kuvaja Kauppakamari 2017

Yritysvastuu – Johtamisen uusi normaali -kirjan tekijöillä, Terhi Koipijärvellä ja Sari Kuvajalla, oli halu kirjoittaa kokemuksen kautta kertyneestä osaamisestaan yritysvastuusta ja yhdistää se henkilökohtaisiin ”välähdyksiin” uran varrelta. 

Vastuullisuus on noussut yritysten agendalla viime vuosina erityisesti kansainvälisten ilmastosopimusten ja kestävän kehityksen tavoitteiden kautta. Yritysvastuu on laajentunut takavuosien ympäristöraporteista laajemmaksi kysymykseksi koskien mm. yritysten yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja ihmisoikeuksia. Teos valottaa myös tätä yritysvastuun evoluutiota ja panee miettimään liiketoiminnan vastuullisuuden seuraavia askelia.

Kirjassa ei ratkaista vastuullisuuskysymyksiä, vaan perustellaan, miksi yritysten tulee huomioida vastuullisuus strategisesti, sekä kerrotaan miten vastuullisuutta voidaan johtaa. Sidosryhmät, hankintaketjut ja ihmisoikeudet ovat saaneet omien osioiden arvoisen painon. Teoksessa on kuvattu runsaasti erilaisia listoja, esimerkkejä ja malleja, mm. yritysvastuuohjelmaan, sidosryhmien tunnistamiseen, yritysvastuuryhmän kehittämiseen ja muihin käytännön tason toimiin.

Suurin osa kirjan puheesta on suunnattu isoille yrityksille, joilla on globaalia toimintaa vähintään hankintaketjuissa. Ehkä pienempien yritysten johdolle voisikin suunnata oman oppaan myös heidän näkökulmastaan.

Vaikka kirjoittajien taustat ovat metsätalous- ja ympäristöaloilla, on yritysesimerkkejä paljon laajemmin. Monet huomiot liittyvät luonnonvaroihin ja ihmisoikeuskysymyksiin ns. kaukaisissa maissa, mutta toisaalta ne ovat monen meikäläisen yrityksen kenttää, vähintään ketjun jossain kohdassa.

Selväksi tulee, että yritysvastuu ei ole vain johdon käsissä, mutta sen toteutus lähtee arvojen ja johdon tuottaman strategisen painotuksen kautta. Vastuullisuuden johtamisen ja seurannan tulee olla hallinnossa ylimmällä tasolla. Jalkautuksen kautta jokaisesta työntekijästä tulisi ideaalitilanteessa vastuullisuusagentti, joka huomioi ja kehittää toimintaa arjen tilanteissa. Vastuullisuudessa on keskityttävä oman yrityksen kannalta olennaisiin asioihin, ja kuten kaikessa, ryhdyttävä puheista tekoihin.

Pelkän kirjan avulla ei omasta yrityksestä saa muovattua vastuullisuuden malliesimerkkiä. Kirjoittajat kehottavatkin turvautumaan konsultteihin, jos yrityksestä ei löydy aitoa osaamista. Teos antaa kuitenkin johdolle sekä asiantuntijoille kattavan taustapaketin siitä, mitä tulee huomioida ja tehdä vastuullisen liiketoiminnan eteen.

Kirja sopii hyvin niille, joiden tietopohja vastuullisuudesta ei ole vielä korkea, sekä niille, jotka haluavat kehittää yritystään ja omaa osaamistaan. Aivan ummikolle teos voi runsaine yksityiskohtineen olla raskas, joskin yritysesimerkit ja ”välähdykset” luovat ymmärrystä taustalle ja teorialle, ja keventävät lukukokemusta. Lyhyet luvut kuitenkin mahdollistavat kirjan lukemisen myös vain itseä kiinnostavilta osioilta. •

  

Terhi Koipijärvi on Metsähallituksen viestintäjohtaja. Hänellä on 25 vuoden kansainvälinen kokemus metsäsektorin ja -teollisuuden asiantuntija- ja johtotehtävistä. Koipijärvi on yksi johtavista yritysvastuun ja kestävän metsätalouden puolestapuhujista sekä toimialallaan että laajemminkin yritysmaailmassa. 

Sari Kuvaja on työskennellyt neuvonantajana ja vaikuttajana yritysten ja järjestöjen välimaastossa sekä konsultoinut yrityksiä niiden vastuullisuusstrategiatyössä, sidosryhmäsuhteissa sekä vastuuviestinnässä. Hän on käsitellyt liiketoiminnan arvoja, etiikkaa ja vastuullisuutta aiemmissa kirjoissaan ja artikkeleissaan. 

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.