Lyhyesti

Fokus kateissa, aika palasina?pomodoro

Monet asiantuntijat kamppailevat ajanhallinnan haasteiden kanssa. Ajanhallinnan keskeisiä tekijöitä ovat työn fokusointi, etukäteissuunnittelu, pilkkominen pienempiin osiin ja aikatauluttaminen sekä keskeytysten eliminointi ja taukojen pitäminen.

Ajanhallintaan on olemassa useitakin työkaluja, joilla voi ratkaista ajankäytön ongelmia. Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy asiantuntijoille suunnattu opas ja fokuskello.

Ajanhallinta asiantuntijatyössä -opas on suunnattu esimiehille ja asiantuntijoille. Aika on rajallinen resurssi. Jostakin täytyy usein luopua, jotta kaikkein tärkein tulee tehtyä. Priorisointi ja työn näkyväksi tekeminen järjestävät työtä niin, että aikaa jää olennaiselle. Keskeytysten hallinta tuo keskittymisrauhaa sidoksiseen työhön.

Fokuskello taas perustuu Pomodoro--tekniikkaan ja sen käyttö auttaa keskittymään. Pomodoro-tekniikassa on kyse siitä, että työskennellään esimerkiksi 25 minuutin jaksoissa ja pidetään sen jälkeen lyhyt tauko. Kello madaltaa toimeen tarttumisen kynnystä ja vähentää keskittymistä heikentäviä häiriöitä.

Pomodoro-tekniikka sopii parhaiten asiantuntijatehtäviin, joissa työntekijä voi aikatauluttaa työnsä itse. Fokuskello-lasku-ria voi käyttää Pomodorossa apuna. Laskuriin voi ajastaa työskentelyjaksojen ja taukojen määrän. Kello soi, kun on tauon paikka tai kun on aika palata takaisin sorvin ääreen.

Lähde: www.ttl.fi/ajanhallinta

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.