Jokamiehenoikeudet mahdollistavat ja velvoittavat

metsä

Jos metsään haluat mennä nyt...

– jokamiehenoikeudet mahdollistavat ja velvoittavat

Kaikkien Suomessa oleskelevien on mahdollista nauttia metsistämme ja niiden antimista – kiitos maamme laajojen jokamiehenoikeuksien. Oikeudet tuovat kuitenkin mukanaan myös velvollisuuksia, eikä jokamies voi tehdä mitä tahansa. Virkistä muistiasi ja lue, minkälaisia aktiviteetteja Suomen metsät meille kesäisin tarjoavat, ja minkälainen toiminta puolestaan on kiellettyä tai hyvän tavan vastaista.

Historia ei tunne päivää, jolloin jokamiehenoikeudet ovat tulleet voimaan Suomessa. Tavallaan ne ovat olleet olemassa ”aina”, mutta ajan saatossa niiden sisältö on muuttunut. Vaikka nykyisin jokamiehenoikeudet antavat ennemminkin mahdollisuuden luonnossa virkistäytymiseen, on historiallisena lähtökohtana ollut elannon hankkiminen luonnosta. 1700-luvulla metsät jaettiin isojaossa talollisten kesken, mutta yleiskäyttöoikeus metsiin säilyi. Sama periaate pätee edelleen: luonnossa voi liikkua ja sitä voi käyttää maksutta riippumatta siitä, kuka alueen omistaja tai haltija on.

Suomessa jokamiehenoikeuksia säätelee liuta lakeja ja maan käytäntöjä, jotka asettavat luonnossa liikkujille myös rajoituksia ja velvollisuuksia. Yleisohjenuora on, ettei jokamiehen toiminnasta saa aiheutua luonnolle tai maanomistajalle vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä.

Mistä on hyvä sopia?

Mitä metsässä voi sitten kesäisin jokamiehenoikeuksien nojalla tehdä? Ainakin liikkua jalan tai pyöräillen, kunhan muistaa jättää pihamaat ja erityiskäyttöön otetut alueet, kuten pellot ja istutukset, rauhaan. Käytännössä tämä mahdollistaa lukuisia erilaisia harrastuksia. Yksi näistä on viime vuosina suosiotaan kasvattanut maastopyöräily, jota voi harrastaa niin yksin kuin ryhmässä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) maankäytön lakimies Leena Kristeri sanoo, että useamman ajajan pyöräilytapahtumissa metsänomistajiin, joiden alueilla reitti kulkee, olisi kuitenkin hyvä olla yhteydessä. 

– Järjestäjät kokevat tämän joskus haasteellisena. On hyvä tiedostaa, että metsänomistajilla voi olla muitakin tarpeita, kuten metsähakkuita, jolloin jokamiehenoikeus väistyy.

Myös paikalliset metsänhoitoyhdistykset osaavat neuvoa, mitkä alueet ovat kulloinkin pyöräilytapahtumien järjestämiselle soveliaimpia, Kristeri opastaa. Maanomistajien puolesta ne eivät voi asioista kuitenkaan päättää.

Jalalla ja pyörällä liikkumisen lisäksi metsässä voi myös ratsastaa. Ongelmallinen puoli ratsastamisessa on kuitenkin se, että hevosilla kuljetaan yleensä toistuvasti samoja reittejä.

– Koska hevonen on raskas eläin, vähäistä suurempaa haittaa aiheutuu tällöin melko herkästi. Tämä on ratkaistavissa siten, että metsänomistajien kanssa sovitaan kulkureitit, Kristeri sanoo.

Vuokratallien kohdalla hän ei näe kuitenkaan tarkoituksenmukaisena, että jokainen hevosen omistaja sopii asiasta erikseen. Järkevintä on, että tallin pitäjä on yhteydessä maanomistajaan ja ohjeistaa ratsastajia.

Monipuolista harrastamista

Maastopyöräilyn ja ratsastuksen lisäksi metsässä voi kesäisin jokamiehenoikeuksien puitteissa harrastaa myös muuta aktiivista liikuntaa, kuten geokätköilyä, suunnistusta, polkujuoksua, kalliokiipeilyä sekä perinteisempää vaellusta ja patikointia.

Kristeri kertoo, että erityisesti geokätköilyssä ja suunnistuksessa lajien harrastajat ovat omaksuneet jokamiehenoikeudet ja lupien kysymiset erittäin hyvin. Suosituilla geokätköillä voi olla paljon kävijöitä, minkä vuoksi haittanäkökulman huomioiminen on tärkeää, vaikka kätkö itsessään ei haittaa aiheutakaan. 

Kalliokiipeilyn osalta Kristeri muistuttaa, että kiipeily on hyväksyttyä, kunhan siitä ei jää maastoon jälkiä.

– Sammale ei saa lähteä irti, sillä sen ottaminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. Kallioon ei saa myöskään porata koukkuja. Niihin paikkoihin, joihin on porattu, on sovittu maanomistajan kanssa erikseen, Kristeri tähdentää.

– Patikointi ja vaellus ovat taas hyvin tyypillisiä tapoja käyttää jokamiehenoikeutta, ja niihin liittyy usein myös telttailu. Kannustan ilman muuta nauttimaan oikeudesta liikkua Suomen luonnossa.

Jokamiehenoikeudet mahdollistavat myös kosolti rauhallista metsän siimeksessä puuhastelua. Marjastuksen ja sienestyksen lisäksi luontoon voi lähteä esimerkiksi keräämään tietyin rajoituksin kukkia ja villiyrttejä, bongaamaan lintuja tai vaikkapa kuvaamaan luontoa.

Marjanpoiminnasta Kristeri kertoo saavansa metsänomistajilta jonkin verran yhteydenottoja.

– Kysymykset liittyvät siihen, miten lähelle pihapiirejä saa tulla. Mitään metrimäärää kotirauhan piirille ei ole asetettu. Näköetäisyydeltä olisi kuitenkin hyvä pysyä poissa.

Ongelmia vähän, roskaaminen hälyttävää

Vaikka tietyt vakioaiheet nousevatkin säännöllisesti pinnalle, Kristeri korostaa, että metsänomistajilta tulee loppujen lopuksi hyvin vähän tietoa jokamiehenoikeuksiin liittyvistä ongelmista.

– Tyypillisin lienee moottoriajoneuvolla metsässä liikkuminen. Sehän ei jokamiehenoikeutta ole.

– Kaiken kaikkiaan suomalaiset tuntevat oikeudet kuitenkin melko hyvin. Siksi yritän välttää keskusteluja, joissa etsitään, missä on mennyt pieleen, sillä luonnossa liikkuminen on hyvin tärkeää. Maanomistajia ja luontoa pitää kuitenkin kunnioittaa.

Yhden hälyttävän asian Kristeri nostaa esille, ja se on roskaaminen.

– Tässä suomalaisten pitäisi ottaa uusi asenne. Jos roskia ei osata tuoda luonnosta pois, niin silloin niitä ei pidä sinne viedä ollenkaan, hän painottaa.

– Mikäli roskaaminen on jollakin alueella säännöllistä, on mahdollista, että alue otetaan erityiseen käyttöön. Silloin se myös lakkaa kuulumasta jokamiehenoikeuden piiriin. •

 Testaa, miten hyvin tunnet jokamiehenoikeudet osoitteessa: www.jokamiehenoikeudet.fi

Käytettyjä lähteitä:

Lehtonen Samuli, Heikkinen Timo ja Hirvonen Jukka. Jokamiehenoikeuksien tulkintoja ja haasteita luontoliikunnan ja -matkailun kannalta. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu 1/2007.

Tuunanen Pekka, Tarasti Markus ja Rautiainen Anne (toim.). Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella. Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä. Suomen Ympäristö 30 I 2012.
www.luontoon.fi
www.metsakeskus.fi
www.ymparisto.fi

Metsässä ei saa jokamiehen­oikeuksien nojalla:

  • Aiheuttaa maanomistajan maankäytölle haittaa
  • Kaataa tai vahingoittaa puita
  • Kerätä kuusenkerkkiä ilman maanomistajan lupaa
  • Ottaa sammalta, jäkälää, varpuja tai maa-ainesta
  • Tehdä avotulta
  • Roskata
  • Ajaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla
  • Metsästää ilman asianmukaisia lupia
  • Häiritä tai vahingoittaa eläimiä
  • Kerätä rauhoitettuja kasveja
 

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.