kristiina_kemppainen

Kesätöistä jää käteen muutakin kuin palkka

Monen opiskelijan kohdalla kesän koittaminen tarkoittaa myös kesätöiden alkamista. Jos pelaat korttisi oikein, kesällä työskentely kasvattaa säästötilin saldoa, kerryttää ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja lisää luottamusta omaan osaamiseen.

Opintojen aikaiset kesätyöt ovat monen opiskelijan kohdalla harvoja tilaisuuksia ansaita kunnollinen palkka. Opiskelijalle kesätöiden alku on siksi sopiva hetki liittyä työttömyyskassaan, joka on edullinen vakuutus työttömyyden varalle. Kesätöissä voi nimittäin kerryttää työssäoloehtoa, mikä tarkoittaa sitä, että olet ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa ennen työttömyyttä ja ollut samaan aikaan työttömyyskassan jäsen. Työssäoloehto voi täyttyä jo parin kolmen kesän aikana. Jos työttömyys osuu kohdalle valmistumisen jälkeen, kassaan kuuluva saa Kelan päivärahaa jopa huomattavasti korkeampaa ansiopäivärahaa. Jos keskiansiot ovat olleet noin 2 000 euroa kuukaudessa, on ansiopäivärahan määrä noin 1 200 euroa kuukaudessa. Tämä on 500 euroa enemmän kuin Kelan peruspäiväraha. 

Valmistumisen jälkeistä työllistymistään kuitenkin voi ja kannattaa edistää jo opiskeluaikana. Lähes kaikki tekevät sitä tietämättäänkin. On tavallista, että vastavalmistunut ja valmistumisen kynnyksellä oleva kokee epävarmuutta siitä, onko koulutus tarjonnut riittävät valmiudet työelämään. Jos oman alan työkokemustakaan ei vielä ole, voi luottamusta omaan osaamiseen parantaa tarkastelemalla sitä, mitä on muodollisen koulutuksen ja oman alan työkokemuksen ulkopuolella oppinut. Tärkeintä työnhaussa onkin usein se, miten tunnistaa ja sanoittaa oman osaamisensa.

Osaaminen voidaan identiteettitutkija Outi Häggin mukaan jakaa kolmeen osaan: ammatillinen osaaminen, yliammatillinen osaaminen ja meta-tason osaaminen. Ammatillista osaamista on kaikki se tietotaito, jota opitaan opintojen ja mahdollisen oman alan työkokemuksen kautta. Yliammatilliseen osaamiseen kuuluvat muut taidot, kuten kielitaito, IT-taidot ja harrastus- tai järjestötoiminnassa kertyneet kyvyt, kuten esimerkiksi esiintymiskyky. Meta-tason osaaminen taas kumpuaa siitä, millainen olet ihmisenä. Sitä voi pohtia kysymällä itseltään tai lähipiiriltä – millaista ajatteluni on? Miten suhtaudun haasteisiin? Millainen työkaveri olen? Myös Loimun urapalveluista saat tukea omien vahvuuksiesi löytämiseen.

Yliammatilliseen osaamiseen voi laskea myös paljon puhutut yleiset työelämätaidot, joita kertyy niin lähikaupan kassalla, varastotyöntekijänä kuin tutkimusavustajanakin. Kun valmistumisen jälkeen haet töitä, käytännön tilanteiden tarkastelu usein auttaa konkretisoimaan omaa osaamista. Esimerkiksi, olet luultavasti joutunut töissä joskus tiukan paikan eteen – miten ratkaisit tilanteen silloin ja miten ratkaisisit sen nyt? Yleiset työelämätaidot, kuten itsenäinen vastuunotto, tiimityöskentely- ja ongelmanratkaisutaidot karttuvat kesätöissä lähes huomaamatta. 

Kaikki nämä tiedot ja taidot ovat olennaisia tulevaisuuden työnantajasi näkökulmasta, eikä niitä kannata epäröidä kertoa työnhaussa. Kesää ei kuitenkaan kannata tuhlata siihen, että ottaa paineita tulevaisuuden työllistymisestä. Parhaiten itseään auttaa nyt, kun elää tässä hetkessä ja luottaa siihen, että kesätöistä kyllä jää käteen muutakin kuin palkka. •

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.