Lyhyesti

tukkeja

Lähipuu on arvovalinta luonnon ja paikallistalouden puolesta

Suomen Sahayrittäjät ry on saanut Lähipuu-tavaramerkille ympäristö-selosteen. Lähipuu on puunlähimetsästä tuotettua ja lähellä loppukäyttöpaikkaa jalostettua puuta, jolla on lyhyet kuljetusmatkat. Juuri kuljetuksilla on suuri merkitys rakentamisen hiilijalanjäljen syntymiselle. 

Lähipuu-tavaramerkin tavoitteena on piensahojen ja höyläämöiden toimintaedellytysten parantaminen. Sahayrittäjien ja Metsäkeskuksen yhteistyön tuloksena aikaansaadulla tavaramerkillä yhdistyksen jäsenyritykset haluavat erottua markkinoilla ja nostaa toimialan yritysten tunnettuutta ja ekologista profiilia kuluttajien silmissä.

– Ympäristöselosteella voimme osoittaa sahayritysten tuotteiden ympäristöystävällisyyden ja pienen hiilijalanjäljen. Niille on nykyisessä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä kysyntää, arvioi hankkeen vetäjä Jouni Silvast Metsäkeskuksesta. EPD-seloste (Environmental product declaration) on kestävää kehitystä kuvaava merkki sekä alan toimijoiden että asiakkaiden silmissä. – Nyt meillä on Suomessa brändi, joka takaa ekologisen, kotimaisen ja paikallisesti kestävän ratkaisun rakentamiseen.

Lähde: Puuinfo

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.