2018

Loimun toimintakertomus pähkinänkuoressa

Vuonna 2018 Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu muun muassa

Vei maaliin järjestön tulevan toiminnan kannalta merkittäviä projekteja 

 • Valmisteli ja laati Loimun ensimmäisen strategian 
 • Valmisteli ja laati Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelman, joka toimii Loimun yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusdokumenttina seuraavien vuosien aikana
 • Toteutti Loimun tulevaisuus -jäsenkyselyn strategiatyön ja toiminnan suunnittelun tueksi
 • Uudisti Loimun toimikuntaorganisaation ja toteutti ensimmäisen kaikille jäsenille suunnatun toimikuntahaun uusiin toimikuntiin 

Valvoi jäsentensä etua työmarkkinoilla ja työpaikoilla

 • Oli mukana eri sektoreiden työmarkkinaneuvotteluissa, joissa neuvoteltiin loimulaisten kollektiiviseen nettopalkka-pussiin noin 4,8 miljoonan euron vuosittaiset palkankorotukset
 • Antoi asiantuntevaa työ- ja virkasuhde-neuvontaa noin 650 jäsenelle
 • Toimi kummiasiamiehen roolissa useissa valtion virastoissa
 • Neuvotteli kolme omaa työehtosopimusta sekä toimi YTN:n puolesta vastuuneuvottelijana useissa työehtosopimuksissa
 • Toimi merkittävässä roolissa yliopistosektorin työmarkkinatoiminnassa, mukaan lukien alkuvuoden 2018 työtaistelutoimenpiteiden organisointi ja yliopistojen palkkausjärjestelmän aikaansaaminen loppuvuodesta 2018
 • Toimi vastuukouluttajana useilla luottamusmies- ja henkilöstö-edustajakursseilla
 • Vastasi valtiosektorin akavalaisten Keppi ja Porkkana -julkaisun toimitustyöstä

Vaikutti elinkeino-, koulutus- ja työmarkkinapolitiikassa jäsentensä hyväksi

 • Julkaisi yhdessä kahdeksan muun akavalaisen liiton kanssa osaamistilimallin jatkuvan oppimisen edistämiseksi
 • Laati ja toteutti yhdessä Agronomiliiton ja Luonnonvarat ry:n kanssa yhteiset luonnonvara-alojen hallitusohjelmaesitykset ja keskustelukierroksen eduskuntapuolueiden edustajien kanssa. 
 • Otti mediatiedotteilla kantaa Loimun jäsenkunnalle merkityksellisiin työmarkkinapoliittisiin kysymyksiin
 • Oli mukana 10 akavalaisen liiton yhteisessä kyselytutkimuksessa jäsenten työpaikoilla esiintyvän seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän kartoittamiseksi

Tuotti jäsenille laadukkaita urapalveluja

 • Uudisti Palkkanosturi-palvelun
 • Toteutti ensimmäisen verkkopohjaisen Esimiesakatemian
 • Antoi henkilökohtaista ura-, työnhaku- ja palkkaneuvontaa yli 210 jäsenelle   
 • Tavoitti vuoden aikana yli 2 000 henkilöä eli noin 15 prosenttia jäsenistöstä urapalveluiden kautta

Kehitti jäsenpalveluita ja jäsenetuja sekä järjesti uusia jäsentapahtumia

 • Avasi verkkosivuille jäsenistöä 24/7 palveleva ChatBot-palvelun
 • Järjesti ensimmäiset Loimun perhepäivä-tapahtumat, jotka varattiin välittömästi täyteen
 • Aloitti jäsenetuyhteistyön Danske Bankin kanssa tarjoten jäsenille edullista asuntolainaa sekä vastavalmistuneille edullisia pankin päivittäispalveluita
 • Aloitti alueellisten tapahtumien järjestämisen yhdessä jäsen-yhdistysten kanssa.
 • Teki Loimua tunnetuksi uusien opiskelijoiden joukossa tuplaten fuksikampanjassa liittyneiden uusien opiskelijajäsenten määrän edellisvuoteen verrattuna. 
 • Järjesti yhdessä Loimun opiskelijayhdistysten kanssa työelämämessut Kuopiossa, Oulussa ja Turussa
 • Toteutti Itämeren suojeluun liittyvän jäsenkampanjan, joka sai positiivisen vastaanoton

Kehitti jäsenviestintää eri kanavissa

 • Viesti aktiivisesti ja monikanavaisesti jäsenkunnalle strategiatyön etenemisestä 
 • Kehitti www.loimu.fi -sivustoa käyttäjäkyselyn tulosten viitoittamalla tavalla entistä käyttäjäystävällisemmäksi
 • Laajensi sähköisen jäsenkirjeen käyttöä koko jäsenkunnalle kohden-netun yleisviestinnän lisäksi aihepiireittäin kohdennettuna
 • Kasvatti aktiivisuutta ja seuraajamääriä sosiaalisen median kanavillaan
 • Toteutti lukijakyselyn Loimu-lehden kehittämisen tueksi

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.