terapiaa

Metsien hyvinvointivaikutuksia tutkiva kansainvälinen verkosto kokoontuu Suomessa

Viherympäristöjen hyvää tekeviä vaikutuksia on tunnistettu tutkimuksen ja käytännön kokeilujen saralla eri puolilla maailmaa. Erityisesti metsillä on todettu olevan lukuisia positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Suomessa metsien hyvinvointivaikutuksia on tutkittu laajasti eri aloilla, esimerkiksi virkistyskäytön ja matkailun, metsien hoidon ja maisemasuunnittelun sekä kansanterveyden ja psykologian näkökulmista.

Metsää hyödyntävien interventioiden käyttö on leviämässä hiljalleen myös perusterveydenhuollon pariin. Samaan aikaan tieto metsien käytöstä ja suunnittelusta hyvinvoinnin näkökulmasta on vielä varsin pirstaloitunutta ja laajat alan verkostot puuttuvat. Suomessa järjestetään 1.–7.7.2019 toista kertaa International Forest Therapy Days (IFTDays). Sen tavoitteena on tuoda yhteen metsistä kiinnostuneita eri alojen tutkijoita, asiantuntijoita ja yrittäjiä jakamaan tietoa ja verkostoitumaan.

IFTDays-tapahtumassa on tänä vuonna mukana tutkijoita ja asiantuntijoita eri puolilta maailmaa kuten Isosta-Britanniasta, Etelä-Koreasta, Pohjois-Amerikasta, Intiasta, Ruotsista, Japanista ja Belgiasta. Suomesta puhujana on muun muassa Ikäinstituutissa työskentelevä Erja Rappe, joka on terveyttä edistävien ja kuntouttavien ympäristöjen suunnittelun ja green care -menetelmien asiantuntija. Hän on tutkinut ympäristöinterventioiden soveltamista vanhus- ja mielenterveystyössä sekä vankiloissa. Muita mukana olevia suomalaisia on esimerkiksi Reetta Karhunkorva Lustosta ja Ina Westerlund Nomaji Maisema-arkkitehdeistä. Mukaan tapahtumaan kutsutaan kaikkia metsien hyvinvointikäytöstä ja ihmisten luontosuhteesta kiinnostuneita. •

teksti: Sara Malve-Ahlroth

Lue lisää: www.foresttherapydays.com

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.