maija_arvonen_vinjetti

Osaamistilistä vauhtia osaamisen uudistamiseen

Jatkuva oppiminen ja sen rahoitus on yksi kuumimpia tulevan hallituskauden koulutuspoliittisia kysymyksiä. Monet puolueet ovat nostaneet jatkuvan oppimisen yhdeksi kärkiteemakseen. Siksi Loimu on yhdessä kahdeksan muun akavalaisen liiton* kanssa tehnyt esityksen osaamistilimallista, joka toimisi rahoitusvaihtoehtona aikuisten jatkuvalle oppimiselle.

Yksilön osaamistili olisi vakuutustyyppinen turva, jonka avulla jokainen voisi kehittää osaamistaan työuran aikana. Osaamistili tukisi yksilön hyvinvointia ja ehkäisisi työttömyyttä. Tili voisi selkeyttää työn ja kouluttautumisen luontevaa ja joustavaa limittymistä. Tarkoitus ei olisi korvata aikuiskoulutustukea, vaan järjestelmä tulisi sen rinnalle helpottamaan pääsyä lyhyempiin koulutuskokonaisuuksiin. Osaamistili olisi tarkoitettu kaikille yli 25-vuotiaille tai perustutkinnon suorittaneille työikäisille, joten se olisi tasa-arvoinen, ja palvelisi myös työttömiä tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia. 

Näin osaamistili toimii

Jokainen työikäinen saisi osaamistilille vuosittain työntekijöiden ja työnantajien osaamisvakuutusmaksulla rahoitettavan osaamissetelin, jonka voisi käyttää ensimmäisen tutkinnon jälkeisen osaamisen kehittämisen kustannuksiin. Setelirahaa voisi käyttää, kun koulutustarve ilmenee – joko vuosittain tai vaikka parin vuoden välein enemmän kerrallaan.

Vakuutusmaksujen keräämisestä ja setelin maksatuksesta huolehtisi Työllisyysrahasto.

Myös työvoimaviranomainen voisi ohjata varoja osaamistilille. Perusteena olisi joko

• työvoimapoliittinen, yksilöllinen osaamisen kehittämistarve.

• elinkeinopoliittinen osaamistarve (esim. aluepoliittinen tai toimialan osaamistarve).

Mallia täydentäisi yksilön oikeus vähentää koulutuskuluja verotuksessa. Verovähennykselle voitaisiin asettaa enimmäistaso.

Ehdotamme vuosittaisen osaamissetelin suuruudeksi 200 euroa. Mikäli koulutuksen kustannukset ylittävät osaamistilillä olevan summan, täytyy koulutukseen osallistuvan kustantaa muut osat itse. Setelin kustannukset katettaisiin työnantajien ja työntekijöiden maksamilla vakuutusmaksuilla. Vakuutusmaksu voidaan toteuttaa joko erillisenä vakuutusmaksuna tai kerätä vastaava rahoitus osana työttömyysvakuutusmaksuja. Vakuutusmaksu olisi nykyisten vakuutusmaksujen tapaan verovähennyskelpoinen.

Tietopalvelut osaamisen kehittämisen tueksi

Osaamistilin käyttöä tukemaan tarvitaan laadukkaita tietopalveluita ja laaja moniammatillinen tukiverkosto, johon oman panoksensa voivat tuoda niin työvoimapalvelut, ammattiliitot kuin oppilaitoksetkin. Tavoitteenamme on, että tiedot henkilökohtaisesta osaamistilistä löytyisivät yhdestä tietopalvelusta. Palvelu sisältäisi tietoja mm. koulutustarjonnasta, verotuksesta ja ohjauspalveluista. Ohjauspalveluilla autettaisiin jokaista löytämään itselleen sopiva koulutus tarpeen mukaan. • 

* Akavan Erityisalat, Agronomiliitto, Suomen Ekonomit, Insinööriliitto, Lakimiesliitto, Tekniikan Akateemiset, Tradenomiliitto ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

osaamistili

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.