Kolumni

Terveysalan kasvustrategia tulevan hallituksen asialistalle

Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelmassa yksi kuudesta pääesityksestämme kestävän mikkosalotulevaisuuden rakentamiseksi on panostaminen terveydenhuoltoon nivoutuvaan innovatiiviseen ja tulokselliseen tutkimus- ja yritystoimintaan. Terveydenhuoltoalan tutkimuksessa ja yritystoiminnassa Suomella on mahdollisuus nousta kärkitoimijoiden joukkoon. Käynnissä on useita hankkeita, joita pidämme erittäin tärkeinä suomalaisen terveydenhuollon tutkimuksen ja yritystoiminnan kehittämiselle, kuten kansallisen syöpäkeskuksen toiminnan käynnistäminen, genomikeskuksen ja neurokeskuksen perustaminen sekä biopankkien toiminnan yhtenäistäminen. Loimulaiset ovat näissä hankkeissa mukana monissa avainrooleissa.

Edellä mainitut hankkeet ovat osa laajempaa kokonaisuutta, toukokuussa 2014 julkaistua Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa (TEM raportteja 12/2014). Sitä lähdettiin työstämään työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2012 julkistaman selvityksen Terveysteknologia ja lääketutkimus Suomen kasvun tukijalkana pohjalta. Selvityksessä muun muassa arvioitiin, että alan yksityinen tutkimustoiminta olisi kasvatettavissa 2,5-kertaiseksi vuoteen 2020 mennessä yhteistyötä tiivistämällä ja yhteisen toimintaohjelman luomisella.

Strategia syntyi työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Tekesin ja Suomen Akatemian yhteistyöhankkeena. Sen toimenpidesuositusten keskiössä ovat yliopistollisten sairaalakampusten kehittäminen, toimiva kansallinen työnjako, rahoitusympäristön kehittäminen, innovaatioiden markkinoillepääsy sekä laaja-alaisen Team Finland Health -yhteistyön käynnistäminen.

Tammikuussa 2019 julkaistiin Owal Groupin laatima avaintoimijoiden haastatteluihin perustuva strategian väliarviointi. Kritiikkiä ja toimeenpanon parannusehdotuksia tuli monista aiheista, mutta esimerkiksi juuri kansallisten osaamiskeskittymien, kuten syöpä-, genomi- ja neurokeskusten saaminen kansalliseksi yhteistyöksi, nähtiin keskeiseksi kasvustrategian aikaansaannokseksi.

Terveysalan kasvustrategia on hyvä esimerkki yli vaalikausien ulottuvasta eri hallinnonalojen ja yritysmaailman yhteistyötä tiivistävästä toiminnasta, jota pitää viedä pitkäjänteisesti eteenpäin riippumatta siitä, mitkä puolueet ovat milloinkin kiinni vallankahvassa. Tätä kirjoitettaessa ei tuleva hallituskokoonpano ole vielä selvillä, mutta oli se vuosina 2019–2023 mikä tahansa, terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminta on toivottavasti tulevan hallituksen asialistalla edelleen korkealla. •

Mikko Salo, Loimun toiminnanjohtaja

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.