Lyhyesti

Fokus yhteen, toisinaan moneenkuvitus2

Asiantuntijatyö vaatii keskittymistä ja uppoutumista, fokusoitunutta huomiota ja päämääräsuuntautunutta ajattelua. Myös uuden luominen vaatii yleensä perustaksi aiheeseen paneutumista, asioiden esityöstöä, rauhallista aikaa ja kypsyttelyä. 

Luovat ideat eivät yleensä synny täysin tyhjästä, vaan kerätyn kokemuksen ja tiedon pohjalta, tai vanhaa katsotaan esimerkiksi uudesta näkökulmasta. Vaikka loistoidea voi syntyä nopeasti ja ilmaantua mieleen hyvinkin äkkiä, on taustalla usein vuosien perehtyminen asiaan.

Työterveyslaitoksen AikaJärjestys-kyselyssä asiantuntijat määrittelivät oman työnsä pääosin syventymistä vaativaksi työksi, reilu kolmannes (34 %) arvioi, että valtaosa työajasta koostuu nopeaa reagointia vaativasta työstä. Kysely toteutettiin vuonna 2015.

Asiantuntijatyö vaatii muutakin kuin tiukasti rajattua fokusointia tai nopeaa reagointia. Uusi luova ratkaisu edellyttää usein erilaisia ärsykkeitä ja mahdollisuutta tarttua uuteen. Tällöin ei mennä välttämättä päämääräsuuntautuneesti syvälle, vaan ennemminkin laajalle, ohi tai vieraaseen.

Tarvitaan spontaania ajattelua, jolloin huomion hajautuminen eli hajautunut fokus (scatterfocus) voi olla paikallaan. Vaikka asiantuntijan tärkein työkalu – mieli – toimii omien aikataulujensa mukaan, kannattaa vapaalle fokusoitumisellekin varata aikaa.

Keväällä 2019 toteutetussa, asiantuntijoille suunnatussa Yhteensattumia-kyselyssä neljännes arvioi, että omassa työssä on vain harvoin tai ei lainkaan hetkiä antaa ajatusten vaeltaa. Luovassa asiantuntijatyössä mielen liikkeiden ja otollisten olosuhteiden luominen erilaisille ajatteluille korostuu. Pelkkä uppoutuminen ei välttämättä synnytä uutta odottamatonta.

Kuva: Mostphotos.com/Dooder

Lähde: Työterveyslaitos

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.