Lyhyesti

korkeapiisku

Jaettu uhka ajaa kasvit kommunikoimaan

Turun yliopiston biologian laitoksella tehty uusi tutkimus osoittaa, että pitkäaikainen tuhohyönteisten poisto johtaa kasvien välisen viestinnän muutokseen. Korkeapiiskulla (Solidago altissima) tehtyjen kokeiden tulokset viittaavat siihen, että tuhohyönteisistä tiedottaminen hyödyttää myös viestejä lähettäviä kasveja. Kasvien erilaiset tavat viestiä selittyvät niiden erittämien hajujen eroilla.

Kasvit viestivät toisilleen kohtaamistaan stressitekijöistä haihtuvien yhdisteiden eli hajujen avulla. Naapurikasvit varautuvat tulevaan uhkaan reagoimalla havaitsemiinsa hajujen muutoksiin ja kohottamalla omaa puolustustaan. Reagointi on yleensä tehokkaampaa, jos kasviyksilöt ovat geneettisesti identtisiä tai toisilleen läheistä sukua.

– Vaikka kasvien on tiedetty jo pitkään viestivän toisilleen hajujen välityksellä, on tähän asti ollut epäselvää, onko ilmiössä kyse ainoastaan "salakuuntelusta", vai voiko viestivä kasvi myös itse hyötyä naapuriensa kohonneesta puolustuksesta, kertoo tutkijatohtori Aino Kalske.

– Saamamme tulokset viittaavat siihen, että viestinnästä on hyötyä kasveille erityisesti silloin, kun tuholaisia on läsnä. Yhteinen vihollinen ajaa kasvit tekemään yhteistyötä.

Tutkimusartikkeli julkaistiin Current Biology -lehdessä. 

Kuva: CurrbioKuva/Anne Kalske

Lähde: Turun yliopisto

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.