opiskelijat

Jäsenyhdistyksien toimintaan avustusta

Loimun jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus hakea Loimulta taloudellista tukea toimintaansa. Linkki hakemukseen löytyy Loimun verkkosivuilta. Hakemuksen tekee yhdistyksen toimiva hallitus. Avustushakemukset ensi vuoden toimintaan tulee jättää viimeistään 1.12.2019.

Loimun jäsenyhdistysten toiminta-avustusta myönnetään Loimun jäsenille suunnattuun, suunniteltuun toimintaan, joka tukee jäsenten ammatillista osaamista, vahvistaa jäsenten verkostoitumista ja lisää hyvinvointia. Rahoituksessa on etusijalla toiminta, joka tukee Loimun arvoja ja strategisia tavoitteita.

Tuettavia tapahtumia ovat esimerkiksi koulutukset, seminaarit, opintoretket, tapahtumat ja vuosijuhlat. Rahoituksen jaossa huomioidaan erityisesti eri aloja sekä opiskelijoita ja työelämässä olevia yhdistävä toiminta.

Lisätietoa verkossa www.loimu.fi/jasenyhdistykset/tukea-yhdistystoimintaan/avustukset

 Kuva: Veikko Somerpuro

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.