Kolumni

Metsäalan miehet ja naiset - 6 vinkkiä parempaan työllistymiseen

Metsätieteiden maistereista vain kolmasosa työllistyy koulutustasoa ja helenakoulutussisältöä vastaaviin tehtäviin. Työllistymistä on selvitetty Metsämiesten Säätiön rahoittamassa Työtehoseuran tutkimushankkeessa 2019.

Työllistyminen on onnistuneen koulutuksen tavoite ja sen keskeinen arviointikriteeri. Metsätieteiden maistereiden työllisyys on hyvä, mutta se ei johda suoraan omalle alalle tai koulutustasoa vastaaviin tehtäviin. Tutkimuksessa selvitettiin syitä, jotka ovat voineet vaikuttaa työllistymisen laadullisiin ongelmiin. Mitkä sitten voisivat olla viisaita tekoja parempaan työllistymiseen? 

 

Metsäalan opintoihin päädyttiin useimmiten sattumalta. Käsitys metsäalasta ja sen tarjoamista työtehtävistä oli osalla opiskelijoista epärealistinen. Metsässä hiihtelevä ja puiden kasvua katseleva metsänhoitaja ei vastannutkaan todellisuutta. 

Vinkki 1. Metsäalan opintoja ja alan työtehtäviä tulisi tehdä tutuksi jo ennen yliopistoon hakeutumista esimerkiksi koululaisten metsäpäivissä tai lukiolaisten ammatinvalintatilaisuuksissa, jotta alalle hakeutuisi runsaasti motivoituneita opiskelijoita.

 

Rohkeat ja erilaiset sivuainevalinnat auttavat erottumaan työmarkkinoilla.

Vinkki 2. Opiskelija, valitse sivuaineesi ennakkoluulottomasti, tässä pari esimerkkiä: metsä + yhteiskuntatieteet, metsä + palvelumuotoilu, metsä + EU, metsä + tulevaisuudentutkimus,
metsä + ruoka, metsä + terveystiede, metsä + oikeustiede, metsä + oma suosikki.

 

Käsitys siitä, millaisiin tehtäviin oma koulutus soveltui sekä metsätieteiden maistereiden ammattiprofiili olivat haastateltaville epäselviä.

Vinkki 3. Opiskelija, rakenna ammatti-identiteettiäsi jo opiskeluaikana. Liity Loimuun, verkostoidu, tutustu tuleviin kollegoihin, hae mentorointiohjelmiin, osallistu yhdistystoimintaan, ole reilusti ylpeä ammattikunnastasi ja omasta ammattiosaamisestasi.

 

Eniten työllistymiseen vaikuttaneiksi tekijöiksi arvioitiin oma työnhakuaktiivisuus ja muu työuran aikana karttunut työkokemus.

Vinkki 4. Opi sanoittamaan osaamistasi, rakenna kunnollinen CV ja ennen kaikkea – mee ja tee! Tuleva työnantajasi on kiinnostunut ennen kaikkea potentiaalistasi, ja sen osoitat monipuolisella tekemiselläsi ja työhön tarttuvalla otteellasi. 

 

Jos ensimmäinen työpaikkasi on koulutusalan ulkopuolinen työ, siirtyminen takaisin oman koulutusalan töihin on epätodennäköistä.

Vinkki 5. Valmistuttuasi mieti tarkkaan, mille polulle lähdet. Jos haluat metsäalalle, hae sinne tosissasi. Muut polut johtavat jonnekin muualle. Sama pätee myös alan sisällä: ensimmäinen työtehtävä määrää helposti työuran suunnan.

 

Työharjoitteluja ja kesätyöpaikkoja toivottiin omalle alalle jo opintojen alkuvaiheessa, jotta omia opintoja voisi vielä muokata työelämän tarpeen ja oman kiinnostuksen mukaan.

Vinkki 6. Työnantaja, palkkaa metsäalan opiskelijoita harjoitteluun, kesätöihin, tuntitöihin tai keikkahommiin aina kun mahdollista ja ensimmäisestä vuosikurssista alkaen. •

 

Helena Herttuainen, puheenjohtaja

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.